Pokrajinska vlada AP Vojvodine: Dva nova projekta za Opštinu Opovo (video)

Pokrajinska vlada AP Vojvodine: Dva nova projekta za Opštinu Opovo (video)

NOVI SAD, 2. septembar 2022 – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, dodelio je danas ugovore predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, koje su putem konkursa ostvarile pravo na bespovratna sredstava za podršku u realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine.Vrednost ovih ugovora je 110 miliona dinara.

Predstavnicima lokalnih samouprava ugovore je uručio pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg, koji je istakao da će resorni sekretarijat na ovaj način pružiti finansijsku podršku za realizaciju ukupno 36 projekata u 27 lokalnih samouprava u našoj pokrajini.

„Reč je o dva konkursa, od kojih je jedan namenjen finansiranju i sufinansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama na teritoriji AP Vojvodine, dok je cilj drugog usmeren na rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacije i rekultivacije divljih deponija i degradiranih površina. U okviru prvog konkursa smo izdvojili 60 miliona dinara za pomoć lokalnim samoupravama u pripremi dokumentacije za konačnu realizaciju samih projekata – izgradnju prečistača ili kanalizacione mreže, što predstavlja jedan od elementarnih uslova za čistiju životnu sredinu“ istakao je Erceg.

Markov i Erceg, AP Vojvodina; Foto/Glas Opova

Opština Opovo je aplicirala i dobila sufinansirajuća sredstva za dva projekta: Projekat izvedenog objekta za I fazu i projektno tehničke dokumentacije za II fazu postrojenja za preradu otpadnih voda za naselje Opovo i Projekat uklanjanja nelegalnog odloženog otpada na divljim deponijama na teritoriji Opštine Opovo na parcelama br 2204 K.O. Opovo i 2754 K.O. Sakule.

Predsednik opštine Miloš Markov je istakao značaj realizacije ovih projekata, posebno projekta koji se tiče završetka postrojenja za preradu otpadnih voda što je preduslov za krucijalni projekat izgradnje kanalizacije.

„Danas smo sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine potpisali dva ugovora o realizaciji projekata. Jedan ugovor se tiće izrade projektno tehnićke dokumentacije za prečistač otpadnih voda i mi na taj način želimo da do kraja ove godine i za iduću godinu budemo spremni i na taj način pokušamo da apliciramo i dobijemo podršku za nastavak projekta kanalizacije u Opovu, što mislim da je jedan od najprioritetnijih projekata za nas u narednom periodu. Drugi projekat kojim smo podržani na ovom konkursu kod ovog Sekretarijata je nastavak sanacije divljih deponija u Sakulama i Opovu. Uz naše redovne poslove koje radimo na održavanju deponija mislim da ćemo biti učinkovitiji, posebno za divlju deponiju u Opovu na kraju ulice Ive Lole Ribara, koja je zaista dosegla velike razmere, tako da zajedničkim sredstvima mislim da možemo značajno da popravimo stanje“, izjavio je nakon potpisivanja ugovora predsednik opštine Miloš Markov.

Za ova dva projekta Opština Opovo je dobila 3,5 miliona dinara, 2 miliona dinara za projektno tehničku dokumentaciju prečistača otpadnih voda i 1,5 miliona dinara za čišćenje divljih deponija.

Matične knjige umrlih: U avgustu 14 preminulih

Matične knjige umrlih: U avgustu 14 preminulih

Matične knjige umrlih: U avgustu 14 preminulih

OPOVO, 2. septembar 2022 – Tokom avgusta u matičnim i pogrebnim knjigama na teritoriji Opštine Opovo upisano je 14 preminulih, osam u Opovu, dva u Barandi, jedan u Sakulama i tri u Sefkerinu.  

OPOVO: Ljiljana Žepinić (1956), Milan Kanački (1928), Tomislav Radović (1946), Margita Božilović (1958), Anđelo Kalmus (1953), Dragica Rukavina (1964), Ljubinka Budimirov (1934), Milica Ugrinov (1930).

BARANDA: Ljubinko Pejović (1968), Lazar Borlja (1936).

SAKULE: Sofija Barbu (1937).

SEFKERIN: Ivan Pavlov (1944), Milica Ugrinov (1930), Vladan Markov (2001).

AP Vojvodina: Dodeljeni ugovori za unapređenje položaja Roma

AP Vojvodina: Dodeljeni ugovori za unapređenje položaja Roma

Dodeljeni ugovori za unapređenje položaja Roma

OPOVO, 2. septembar 2022 – Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uručio je u Novom Sadu ugovore predstavnicima lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i udruženja građana sa ciljem unapređenja položaja Roma.

Dodeljeni ugovori rezultat su tri završena konkursa: Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja u iznosu od 2.450.000 dinara, Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja u iznosu od 2.500.000 dinara i Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja u iznosu od 4.000.000 dinara.

„Kako su problemi romske populacije ostavljeni lokalnim samoupravama da ih procene i nađu rešenje, projektima i sufinansiranjem pokušavamo da motivišemo i osnažimo lokalne samouprave na njihovo adekvatno rešavanje, odnosno ostvarivanje i zaštitu prava lica romske nacionalnosti. Ostvarivanje tih ciljeva realizuje se u institucionalnim i vaninstitucionalnim okvirima“, rekao je pokrajinski sekretar Predrag Vuletić obraćajući se prisutnima.

Kako je dodao, sredstva koja su opredeljena i danas dodeljena rezultat su stalnih analiza stanja i potreba u lokalnim samoupravama, naročito u pogledu izrade i realizacije lokalnih akcionih planova u oblasti stanovanja, kao i zapošljavanja koordinatora za romska pitanja.

Prema Vuletićevim rečima, posebno planirani programi namenjeni su finansiranju udruženja građana, a najvažniji ciljevi njihovih aktivnosti jesu integracija Roma i Romkinja u društvene tokove, osnaživanje romskih lidera, podrška u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, kao i promovisanje preduzetništva kod Roma i Romkinja.

Opština Opovo je dobila sredstva u iznosu od 400.000 dinara, a predmet ugovora je finansiranje implementacije i primene Strategije za unapređenje položaja Roma / Romkinja sa ciljem integracije Roma / Romkinja u društvene tokove, izrade i realizacije lokalnih akcionih planova za Rome u oblasti stanovanja u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine, poboljšanja uslova stanovanja Roma i Romkinja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja, kao i određivanje uslova za korišćenje odobrenih sredstava.