Načini skladištenja i pakovanja poljoprivrednih proizvoda

Načini skladištenja i pakovanja poljoprivrednih proizvoda

Načini skladištenja i pakovanja poljoprivrednih proizvoda

Dominantne grane poljoprivredne proizvodnje obuhvataju zemljoradnju ili ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo. Tradicionalnim i organskim metodama na plodnim površinama Vojvodine, centralne i zapadne Srbije se godišnje proizvode biljne kulture, što za domaće potrebe, što za izvoz. Poljoprivrednici kojima nije nužda da plodove svog rada prodaju odmah, iste skladište, čekajući bolju cenu otkupa, koja je u sezoni najniža. Samo par meseci kasnije, kada poljoprivrednici ne dovoze više plodove na otkupna mesta, a potražnja i dalje postoji, cena može porasti i duplo.

Kako bi nakon cele godine truda i rada bilo moguće prodati žitarice, voće i povrće, po dobroj ceni i profitirati od uloženog rada i truda, neophodno je dobro skladištiti plodove, kako ne bi propali dok čekaju otkup. Pre skladištenja žitarice se suše, kako bi se u zrnu snizio procenat vlage, a voće i povrće se hemijski tretira kako ne bi kaliralo u hladnjačama. U nastavku ćete saznati sve o skladištenju i pakovanju poljoprivrednih proizvoda.

Skladištenje i pakovanje žitarica

Žitarice se mogu skladištiti i čuvati u raznim oblicima savremenih i improvizovanih objekata, kao što su podna skladišta, koševi za kukuruz, ambari, silosi itd. Mali i srednji poljoprivredni proizvođači za izgradnju ovih objekata mogu konkurisati za subvencije koje se svake godine dele od strane pokrajinskih i republičkih razvojnih fondova.

Pre nego što se poljoprivredne kulture dovezu sa njiva i odlože na čuvanje, skladišta je neophodno adekvatno pripremiti, kako bi se preventivno delovalo na razvoj štetočina – glodara i insekata. Ove štetočine se često dovezu u prostor za skladištenje skupa sa žitaricama, a neretko zaostanu nakon što su žitarice odnešene, ako skladište nije propisno očišćeno.

Prilikom čišćenja neophodno je popraviti eventualne nedostatke u skladištu – rupe u betonu i zidovima, na vratima i prozorima. Prozori treba dobro da dihtuju, ali da mogu da se otvaraju, kako bi se skladište provetravalo. Zaštitne mreže su obavezne, kako insekti i ptice ne bi uletali u prostor za skladištenje u potrazi za hranom. Neposredno pre unošenja robe skladište se čisti od prašine i paučine i tretira insekticidom.

U ovako pripremljenom prostoru žitarice mogu čekati i po godinu dana na bolju otkupnu cenu, bez rizika od gubitaka na kvalitetu.

Pakovanje žitarica

Žitarice otkup mogu čekati u rinfuzi ili upakovane u džakove, koji dodatno štite od atmosferskih uticaja, naročito u improvizovanim skladištima. Mašine koje pakuju praškaste i zrnaste proizvode, tzv. pakerice, vrše uvrećavanje u džakove od papirnog, plastičnog ili tekstilnog materijala. Rad ovih mašina je automatizovan i maltene isključuje potrebu za ljudskim faktorom.

Uz pomoć pakerice pakovanje se vrši brže nego ručno, jer mašina sama odmerava zadatu količinu robe (uz pomoć autokorektivne vage), otvara džak, sipa robu, a zatim ga zatvara. Zaposleni na pakovanju odnosi džakove, a ako je ugrađen pužni transporter ne mora čak ni toliko – mašina za pakovanje u otvorene vreće sve radi sama.

Skladištenje i pakovanje voća i povrća

Sa voćem i povrćem situacija je nešto drugačija. Ovi plodovi (naročito voće) imaju kraći životni vek nego žitarice i brzo dolazi do njihovog truljenja i propadanja. Zbog toga ih je nemoguće skladištiti u ambarima ili silosima, već im pogoduju isključivo prostori sa kontrolisanom atmosferom – temperaturom i vlagom vazduha.

Nakon berbe, plodovi se sortiraju po klasama, a zatim pakuju uz pomoć mašine za pakovanje u džakove. Zatim se transportuju do hladnjače, gde se skladište. U kakvoj hladnjači će se plodovi čuvati zavisi od vrste ploda, količine, vremenskog perioda skladištenja i koeficijenta obrta.

Mala i srednja poljoprivredna gazdinstva nemaju na raspolaganju velike, profesionalne hladnjače, poput onih koje koriste poznate svetske kompanije. Stoga oni koriste manje, improvizovane hladnjače koje imaju znatno skromnije kapacitete.

Hladnjače za voće i povrće, zavisno od tehnologije koja se koristi za očuvanje plodova, se mogu podeliti na dva osnovna tipa, a to su:

  • Hladnjače sa standardnim sistemom hlađenja.
  • Hladnjače sa kontrolisanom atmosferom (CA).

Poljoprivredna gazdinstva, individualno ili udruženo, mogu napraviti sopstvene hladnjače za skladištenje voća i povrća, uz dozvolu nadležne institucije. Potrebno je ispitati geomehaniku zemljišta, proveriti mogućnost snabdevanja vodom i strujom. U neposrednoj blizini hladnjače ne sme da postoji izvor zagađenja vode, tla ili vazduha, kao ni životinjske farme.

Pakovanje voća i povrća

Pakovanje voća i povrća vrši se mašinama za pakovanje u otvorene vreće, a sam model mašine će zavisiti od vrste i veličine ploda, kapaciteta i željene brzine punjenja. Mašine za pakovanje u džakove automatski vrše proces uvrećavanja, a mogu da napune i do 800 džakova na sat. Automatske korektivne vage pružaju precizno punjenje u rasponu od 5 do 50kg. Plodovi se mogu pakovati u papirne, plastične ili tekstilne džakove.

Ovako upakovano i skladišteno voće i povrće može da čeka na cenu otkupa koja će poljoprivrednom proizvođaču doneti profit, a ne samo namirenje uloženih sredstava – ili, još gore, poslovanje u minusu.

Lokalna samouprava: Održana 37. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

Lokalna samouprava: Održana 37. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

 Održana 37. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo
OPOVO, 13. septembar 2022 – Na 37. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo razmatrani su i usvojeni pravilnici, zaključci i kriterijumi za sledeće tačke dnevnog reda:
Razmatranje i usvajanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Opovo;
Donošenje Zaključka o konstataciji da je Sportski savez opštine Opovo dostavio predlog Godišnjeg programa sportskih organizacija;
Razmatranje i donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Bambi“ Opovo;
Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju šeste Izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. godinu za naručioca Opštinsku upravu Opovo;
Razmatranje i donošenje Kriterijuma za kupovinu kuća sa okućnicom i postupku i načinu rada Komisije za kupovinu kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika u okviru projekta „KRUG PODRŠKE“;
Razmatranje i donošenje Kriterijuma i načina izbora korisnika stambene podrške i mera podrške aktivne inkluzije.

 

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam: Subvencionisanje umetničkih i starih zanata

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam: Subvencionisanje umetničkih i starih zanata

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam: Subvencionisanje umetničkih i starih zanata

NOVI SAD, 12. septembar 2022 – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam danas je raspisao novi javni konkurs u oblasti privrede i to za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini, a radi očuvanja proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za ovu delatnost.

Sekretarijat na ovaj način nastoji da utiče na povećanje konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od tri miliona dinara, tačnije po 1,5 miliona dinara za tekuće i kapitalne subvencije. Subvencionisani iznos se odobrava za opremu u visini od najmanje 100.000 do 250.000 dinara, kao i za nabavku repromaterijala u visini od najmanje 80.000 do najviše 200.000 dinara.

Obraćajući se medijima, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević je napomenuo da tradicionalni zanat označava veštinu, prevashodno ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga. Proizvodni proces je  zasnovan na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

„Stare zanate susrećemo na svakoj manifestaciji i važni su za razvoj turizma, održanje tradicije i obično je to mala porodična firma. Obuhvata i privredu, turizam i zapošljavanje u punom kapacitetu. Veliko je interesovanje za ovaj konkurs i stoga je bilo važno da se on i raspiše. Sve obaveze prema državi moraju biti izmirene od strane učesnika i tu ne pravimo kompromis”, rekao je sekretar Ivanišević, dodavši da se sredstva odobravaju u visini do 100 odsto od fakturne, odnosno kupovne vrednosti sa PDV-om, samo za jednu namenu po aplikantu, dok je rok za podnošenje dokumentacije je 27. septembar 2022. godine.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost kategorisana na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata Republike Srbije, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji AP Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre.

Sekretar Ivanišević je dodao da je jedan od veoma važnih kriterijuma za ispunjavanje uslova za konkurisanje i taj da je učesnik izmirio dospele obaveze javnih prihoda, te da u periodu od tri meseca pre datuma objavljivanja Javnog konkursa nije smanjivao broj zaposlenih lica za više od 10 odsto.

„Sada već imamo velik broj mladih koji se interesuju za stare zanate. Povratne informacije sa terena nam kazuju da je interesovanje veliko. Kod starih zanata imate velik obrt malog kapitala, jer su prisutni na svakoj manifestaciji, a kojih   u Vojvodini  bude preko 1.800 tokom čitave godine“, dodao je Ivanišević.

Javni konkurs je objavljen u dnevnim javnim glasilima, na internet stranici i na mobilnoj aplikaciji Sekretarijata.