RRA Južni Banat i Banatski univerzitet „Kralj Mihaj Prvi Rumunski”:  Analiza zemljišta i voda u Južnom Banatu

RRA Južni Banat i Banatski univerzitet „Kralj Mihaj Prvi Rumunski”: Analiza zemljišta i voda u Južnom Banatu

Analiza zemljišta i voda u Južnom Banatu

Izvor: Politika (Olga Janković) 

Kvalitet zemljišta i vodotokova u južnobanatskom regionu, odnosno uticaj poljoprivrede i drugih antropogenih aktivnosti na njihov kvalitet tema su projekta „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa u Srbiji”, koji sprovodi Regionalna razvojna agencija „Južni Banat” Pančevo i Banatski univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine „Kralj Mihaj Prvi Rumunski”. Ovo je prvi put da se obavlja detaljno istraživanje, kako na teritoriji južnog dela Vojvodine tako i na teritoriji temišvarskog regiona, a predviđeno je da projekat traje dve godine.

„Od toga godinu dana će trajati samo uzorkovanje zemljišta i vode, nakon toga sledi analiza i, na osnovu dobijenih podataka, statistička obrada materijala, na osnovu čega ćemo saznati o stanju zemljišta i vode u regionu. Takođe, to će poslužiti kao materijal za publikovanje smernica korisnicima, poljoprivrednicima i upravljačima vodotokova sa sugestijama da li i dalje mogu da koriste određenu vrstu pesticida i veštačkog đubriva ili bi količine trebalo smanjiti. Ponudićemo im i alternative i objasniti kako da ih koriste, kako bismo došli do zdravije hrane u ovom regionu”, objasnio je dr Nenad Zarić. naučni saradnik na Biološkom fakultetu i rukovodilac projekta koji se sprovodi u okviru Interreg IPA II Programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije.

Ukupna vrednost projekta je 1.124.337,9 evra, od kojih Regionalna razvojna agencija „Južni Banat” ima na raspolaganju budžet od nešto više od pola miliona evra. Veći deo, 85 odsto, sufinansira se kroz IPA II program pretpristupne pomoći, a ostatak iz sopstvenih sredstava, koja će obezbediti i Pokrajinski sekretarijat za finansije AP Vojvodina. Zajednički su i izazovi u zaštiti i održivoj upotrebi najbitnijih prirodnih resursa u pograničnom delu Južnog Banata, kao i okruga Temišvar, jer se u obe regije zagađenje ne prati sistematski, ističu stručnjaci. Manjak podataka, kaže se dalje, izaziva nedostatak akcija u zaštiti održivog korišćenja prirodnih resursa. Zato će, naglašeno je, glavni učinak projekta biti uspostavljanje monitoringa o zagađenju (teški metali, pesticidi, herbicidi i insekticidi) u životnoj sredini, davanje uputstava za održivu upotrebu prirodnih resursa, ali i radionice, savetovanja i informativni seminari za lokalno stanovništvo i druge ciljne grupe.

Tokom implementacije projekta „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa” biće uspostavljena i nova prekogranična saradnja za praćenje zagađenja, širenje rezultata monitoringa i promociju zaštite životne sredine. Praćenje zagađenja biće novi pristup, koji se do sada nije koristio u ovim regionima, a sve planirane aktivnosti doprineće svesti stanovnika u dve regije o zagađenju, zaštiti i održivoj upotrebi resursa iz životne sredine.

Nacionalna služba za zapošljavanje: Isplata redovne i privremene novčane naknade za decembar 2021. godine

Nacionalna služba za zapošljavanje: Isplata redovne i privremene novčane naknade za decembar 2021. godine

Isplata redovne i privremene novčane naknade za decembar 2021. godine

Beograd, 19. januar 2022. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne i privremene novčane naknade za mesec decembar 2021. godine

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće ispaćena  u četvrtak 20.01.2022. godine, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije biti isplaćena godine u petak 21.01.2022. godine.

Poljoprivreda: Aktuelni javni pozivi i konkursi iz oblasti poljoprivrede

Poljoprivreda: Aktuelni javni pozivi i konkursi iz oblasti poljoprivrede

OPOVO, 20. januar 2022 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisali su javni poziv i 10 konkursa.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Drugi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2022. godini. http://uap.gov.rs/raspisan-drugi-javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-utvrdjivanje-prava-na-koriscenje-bespovratnih-sredstva-u-okviru-projekta-za-konkurentnu-poljoprivrede-srbije-u-2022-godine/

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-zastitu-od-vremenskih-nepogoda-i-elemenata-potrebnih-za-podizanje-proizvodnih-zasada-vocaka-vinove-loze-i-hmelja-u-2022/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-konstrukcija-i-opreme-za-biljnu-proizvodnju-u-zasticenom-prostoru-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godini https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-fizicka-sredstva-poljoprivrednih-gazdinstava-u-sektoru-voce-grozdje-povrce-ukljucujuci-pecurke-cvece-i-ostali-usevi-u-ap-vojvodini-u-20/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-pcelarstvo-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-nabavke-prikljucne-mehanizacije-masina-i-opreme-za-organsku-proizvodnju-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke),na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-za-preradu-voca-povrcaukljucujuci-i-pecurkena-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-proizvodnju-piva-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-proizvodnju-vina-i-rakije-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-opreme-i-sistema-za-navodnjavanje-i-opreme-za-poboljsanje-vodnog-vazdusnog-i-toplotnog-rezima-biljaka-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2022.godini https://psp.vojvodina.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-pravnih-lica-u-obavljanju-savetodavnih-i-prognozno-izvestajnih-poslova-u-zastiti-bilja-na-podrucju-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Pokrajinski sekretarijat za privredu: Konkursi za dodelu bespovratnih sredstava

Pokrajinski sekretarijat za privredu: Konkursi za dodelu bespovratnih sredstava

Konkursi za dodelu bespovratnih sredstava

OPOVO, 20. januar 2022 – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je četiri konkursa za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti privrede.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2022. godini http://spriv.vojvodina.gov.rs/18-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80-2022-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf/

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala u 2022. godini http://spriv.vojvodina.gov.rs/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%85/

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2022. godini – nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata http://spriv.vojvodina.gov.rs/18-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80-2022-ja%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b2/

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2022. godini – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture http://spriv.vojvodina.gov.rs/18-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80-2022-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf-2/