Kreativna radionica: Stvaramo sami animirani film

Kreativna radionica: Stvaramo sami animirani film

Stvaramo sami animirani film

OPOVO, 16. septembar 20121 – U okviru programa manifestacije Čarobni svet bajki“ danas je u Kulturnom centru Opovo održana kreativna radionica na temu „Stvaramo sami animirani film“.

Polaznici radionice su bila deca uzrasta od 5. do 8. razreda, a majstorski kurs je držala nastavnica animacionog studija, slikarka Jelena nastavnica animacionog studija, slikarka Jelena Atraškević – Zlatković  iz Centra za učenje, edukaciju i razvoj kreativnosti „Plavi slon“ Beograd.

Opštinsko veće Opštine Opovo: Održana 20. sednica, na dnevnom redu 20 tačaka

Opštinsko veće Opštine Opovo: Održana 20. sednica, na dnevnom redu 20 tačaka

Održana 20. sednica, na dnevnom redu 20 tačaka

OPOVO, 16. septembar 2021 – Na 20. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo razmatrano je 20 tačaka dnevnog reda.

1. Razmatranje  Zapisnika sa 19. sednice Opštinskog veća opštine Opovo;

2. Predlog Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog, odnosno građevinskog otpada i otpada od rušenja na teritoriji opštine Opovo;

3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju  komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Opovo;

4. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo o kreditnom zaduženju;

5. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu regresiranja dela troškova prevoza studenata i učenika srednjih škola;

6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona;

7. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 4295/2 KO Baranda;

8. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 4295/3 KO Baranda;

9. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 4416 KO Opovo;

10. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 5706 KO Opovo;

11. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 4165 KO Opovo;

12. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 5343/2 KO Opovo;

13. Razmatranje Izveštaja Odeljenja za imovinsko – pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Opovo o davanju u zakup poslovnog prostora; 

14. Rešenje o odobravanju korišćenja tekuće budžetske rezerve za realizaciju projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini na teritoriji opštine Opovo;

15. Rešenje o odobravanju korišćenja tekuće budžetske rezerve za povećanje aproprijacije za isplatu naknada u okviru razdela 1 Skupština opštine;

16. Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za pokriće pratećih troškova dugoročnog zaduživanja kod poslovne banke;

17. Zaključak o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine;

18. Izveštaj Centra za socijalni rad „Opovo“ Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za period 01.08.2021. do 31.08.2021. godine;

19. Verifikacija akata donetih između dve sednice telefonskim putem; 

20. Tekuća pitanja;

Kabinet predsednika opštine: Intenzivno se radi na rešavanju problema javne rasvete u Barandi

Kabinet predsednika opštine: Intenzivno se radi na rešavanju problema javne rasvete u Barandi

Intenzivno se radi na rešavanju problema javne rasvete u Barandi

OPOVO, 16. septembar 2021 –

Zbog problema javne rasvete u Barandi saopštenjem se građanstvu danas obratio predsednik opštine Miloš Markov:

„Odmah nakon završetka radova na zameni rasvete uočen je problem u pojedinim ulicama u Barandi gde je jedan deo neosvetljen, a drugi deo ima problem sa napajanjem. Mi smo odmah kontaktirali našeg privatnog partnera na javno privatnom partnerstvu ovog projekta, koji nam je predočio da su neke stvari u nadležnosti elektrodistribucije.

Mi smo stupili u kontakt i sa elektrodistribucijom, juče sam bi na sastanku sa direktorom, kako bi predočio probleme vezano za rasvetu u Barandi i oni su već danas izašli na teren kako bi videli koje vrste problema i kvarova su u pitanju. Međutim, danas kada su oni izašli na teren, o čemu će nas i pismeno obavestiti, ustanovili su da postojeća problematika nije u njihovoj nadležnosti.

Mi ćemo kao javni partner i neko ko vodi računa o građanima sa teritorije naše opštine, posebno u ovom slučaju Barande, u što skrijem vremenskom roku stupiti u kontakt sa partnerom koji je izvodio radove na zameni javne rasvete i videti kako bi se otklonio kvar. Dakle, mi kao osnivači smo odmah prepoznali problem koji su nam Baranđani predočili, kontaktirali smo prvo privatnog partnera, pa onda elektrodistribuciju, dobili povratne informacije i sa jedne i sa druge strane, i sad ćemo insistirati da se problem reši u što skorijem mogućem vremenu. Zahavaljujemo se našim građanima na stsrpljenju i razumevanju i mi ćemo dati sve od sebe da ovaj problem rešimo što pre“, kaže se u saopštenju Miloša Markova. 

Evropska nedelja mobilnosti 2021: Krećimo se održivo ! Ostanimo zdravi!

Evropska nedelja mobilnosti 2021: Krećimo se održivo ! Ostanimo zdravi!

Krećimo se održivo ! Ostanimo zdravi!

OPOVO, 16. Septembar 2021 – Od 2002. godine u periodu od 16. do 22. septembra obeležava se  Evropska nedelja mobilnosti sa ciljem promovisanja alternativnih vidova saobraćaja u odnosu na motorizovani saobraćaj koji koristi fosilna goriva, i na taj način se direkto utiče na smanjenje emisije ugljen dioksida i zagađenje vazduha.

Tema ovogodišnje kampanje je Održiva mobilnost za zdraviji život praćena sloganom – Krećimo se održivo ! Ostanimo zdravi!

Alternativni načini kretanja kao što su upotreba bicikala i pešačenje imaju monogostruke prednosti: socijalna i ekonomska pristupačnost, pouzdanost, nula emisija i poboljšanje javnog zdravlja i kvaliteta života. Naše stanovnišvo već  ima razvijene navike u pešačenju i uobičajenom korišćenju bicikla kao prevoznog sredstva.Da bi se osigurale sve  prednosti, pešačenje i biciklizam moraju biti bezbedni a zadatak lokalnih vlasti je da sprovođenjem trajnih mera  obezbede putnu infrastrukturu da pešaci i biciklisti  ne budu ugroženi učesnici u saobraćaju.

Opština Opovo se i ove godine pridružuje kampanji  sa preko 2500  gradova i opština iz oko 50 država.

Završetak akcije je u sredu 22. septembra kada možemo ličnim primerom podržati akciju “Dan bez automobile u gradovima i opštinama”  i pešice ili biciklom doći na posao.

Inspektorka za zaštitu životne sredine, Marina Mitrović