Opštinsko veće Opštine Opovo: Održana 20. sednica, na dnevnom redu 20 tačaka

16/09/2021

Održana 20. sednica, na dnevnom redu 20 tačaka

OPOVO, 16. septembar 2021 – Na 20. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo razmatrano je 20 tačaka dnevnog reda.

1. Razmatranje  Zapisnika sa 19. sednice Opštinskog veća opštine Opovo;

2. Predlog Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog, odnosno građevinskog otpada i otpada od rušenja na teritoriji opštine Opovo;

3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju  komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Opovo;

4. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo o kreditnom zaduženju;

5. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu regresiranja dela troškova prevoza studenata i učenika srednjih škola;

6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona;

7. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 4295/2 KO Baranda;

8. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 4295/3 KO Baranda;

9. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 4416 KO Opovo;

10. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 5706 KO Opovo;

11. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 4165 KO Opovo;

12. Odluka o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine opovo Parcela br. 5343/2 KO Opovo;

13. Razmatranje Izveštaja Odeljenja za imovinsko – pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Opovo o davanju u zakup poslovnog prostora; 

14. Rešenje o odobravanju korišćenja tekuće budžetske rezerve za realizaciju projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini na teritoriji opštine Opovo;

15. Rešenje o odobravanju korišćenja tekuće budžetske rezerve za povećanje aproprijacije za isplatu naknada u okviru razdela 1 Skupština opštine;

16. Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za pokriće pratećih troškova dugoročnog zaduživanja kod poslovne banke;

17. Zaključak o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine;

18. Izveštaj Centra za socijalni rad „Opovo“ Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za period 01.08.2021. do 31.08.2021. godine;

19. Verifikacija akata donetih između dve sednice telefonskim putem; 

20. Tekuća pitanja;

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije