ONB Opovo: Književni susret sa Vesnom Kapor

ONB Opovo: Književni susret sa Vesnom Kapor

OPOVO, 20. septembar 2023 – U prostorijama Opštinske narodne biblioteke u Opovu održan je izuzetno uspešan i dobro posećen književni susret i promocija knjiga Vesne Kapor, na kojem je moderator bila Sanja Savić Milosavljević.

Vesna (Samardžić) Kapor rođena je u Nevesinju. Filološki fakultet završila u Beogradu. Objavila roman Tri samoće (SKZ, 2010, „Filip Višnjić“, 2011) i Nebo, tako duboko (SKZ, 2021.), te zbirke priča: Po sećanju se hoda kao po mesečini (Agora, 2014, „Filip Višnjić“, 2016), Venac za Oca (SKZ, 2018, 2019), i kratku prozu Kao što i vama želim (Povelja, 2016).

Dobila je nagrade: „Laza Kostić“, „Miloš Crnjanski“, „Danko Popović“ , „Kondir Kosovke devojke“, „Meša Selimović“, „Đuro Damjanović“ i „Zlatni beočug“.

Sa profesorkom Slobodankom M. Vladiv-Glover uredila je publikaciju “The Sense of Writing in the Age of New Technologies and Mass Media” u okviru edicije Transcultural studies (Brill Publishers, 2015).

Radi u Studentskom kulturnom centru u Beogradu – urednik književnog programa. Pored predstavljanja aktuelne književne scene, različitih poetika i generacija, priredila je tribinske cikluse: Kako se piše priča, Dnevnik o Crnjanskom, Tradicionalno i moderno u srpskoj književnosti, Politika i književnost, Dva glasa, ženski i muški princip u pesništvu, Mladi autori na književnoj sceni, Globalizacija, sad i ovde, plus i minus, Smisao pisanja u (N)ovom veku, Veliki rat i književnost, Naši savremenici – klasici srpske književnosti, Savremena ruska književnost i Veliki rat, priče o piscima: Bojić i Dis.

U godini jubileja Miloša Crnjanskog (2013) organizovala celogodišnji ciklus tribina i izložbu „Miloš Crnjanski: Život i komentari“ sa profesorom Predragom Petrovićem (uz podršku Zadužbine), posle čega je objavljena istoimena monografija.

Dobitnica je Povelje zahvalnosti Filološkog fakulteta u Beogradu za izuzetan doprinos i uspešnu saradnju u razvoju nastave, jezika, književnosti i kulture.

Njene priče zastupljene su u zbirkama: Putnik sa dalekog neba, Zona Bibliona, Sa Andrićeve česme, Korak ispisan perom, Vrt nade, Najkraće srpske priče i Priče o Kosovu.

Proza Vesne Kapor prevedena je na ruski, makedonski, rumunski i mađarski.

 

Brantner otpadna privreda: Prikupljanje pet ambalaže u subotu

Brantner otpadna privreda: Prikupljanje pet ambalaže u subotu

Prikupljanje pet ambalaže u subotu

OPOVO, 20. septembar 2023 – U subotu 23. septembra sprovodi se prikupljanje pet ambalaže – limenke, tetrapak, papir i karton, u sva četiri naseljena mesta opštine opovo. pripremite džakove sa pet ambalažom koje će terenske ekipe brantnera pokupiti ispred vaših kuća.

 

Lokalna samouprava: Održana 52. sednica Opštinskog veća

Lokalna samouprava: Održana 52. sednica Opštinskog veća

Održana 52. sednica Opštinskog veća

 

OPOVO, 20. septembar 2023 – Na 52. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo usvojeni su zaključci, predlozi i rešenja za sledeće tačke dnevnog reda:

Predlog Zaključka o utvrđivanju predloga Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za deo bloka br. 58. i bloka 54a naselja Opovo;

Predlog Zaključka o utvrđivanju predloga Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za blokove br. 24, 35a i 36a naselja Opovo;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU „Bambi“ Opovo;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju prethodne saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Odluku Nadzornog odbora preduzeća o kreditnom zaduženju, odnosno prekoračenju po tekućem računu kod Banke Intesa;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju prethodne saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Odluku Nadzornog odbora preduzeća o kreditnom zaduženju, odnosno prekoračenju po tekućem računu kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju prethodne saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Odluku Nadzornog odbora preduzeća o kreditnom zaduženju, odnosno refinansiranju kredita kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd;

Predlog Zaključka o usvajanju teksta Javnog poziva za učešće direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Opovo;

Predlog Zaključka o sprovođenju postupka parcelacije katastarske parcele broj  1541 k.o. Sakule;

Predlog Zaključka o usvajanju izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu za naručioca Opštinsku upravu Opovo;

Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske razerve za obezbeđenje sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti na sprečavanju širenja zarazne bolesti afrička kuga svinja na teritoriji opštine Opovo;

Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske razerve za obezbeđenje sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti na suzbijanju ambrozije na teritoriji opštine Opovo;

Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske razerve za obezbeđenje sredstava potrebnih za organizovanje manifestacije „Miholjski susreti sela

Nacionalna služba za zapošljavanje: Isplata redovne i privremene novčane naknade za avgust

Nacionalna služba za zapošljavanje: Isplata redovne i privremene novčane naknade za avgust

Nacionalna služba za zapošljavanje: Isplata redovne i privremene novčane naknade za avgust

BEOGRAD, 20. septembar 2023 – Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec avgust 2023. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u četvrtak 21. septembra, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u petak 22. septembra 2023. godine.