Lokalna samouprava: Održana 52. sednica Opštinskog veća

20/09/2023

Održana 52. sednica Opštinskog veća

 

OPOVO, 20. septembar 2023 – Na 52. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo usvojeni su zaključci, predlozi i rešenja za sledeće tačke dnevnog reda:

Predlog Zaključka o utvrđivanju predloga Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za deo bloka br. 58. i bloka 54a naselja Opovo;

Predlog Zaključka o utvrđivanju predloga Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za blokove br. 24, 35a i 36a naselja Opovo;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU „Bambi“ Opovo;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju prethodne saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Odluku Nadzornog odbora preduzeća o kreditnom zaduženju, odnosno prekoračenju po tekućem računu kod Banke Intesa;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju prethodne saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Odluku Nadzornog odbora preduzeća o kreditnom zaduženju, odnosno prekoračenju po tekućem računu kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju prethodne saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Odluku Nadzornog odbora preduzeća o kreditnom zaduženju, odnosno refinansiranju kredita kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd;

Predlog Zaključka o usvajanju teksta Javnog poziva za učešće direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Opovo;

Predlog Zaključka o sprovođenju postupka parcelacije katastarske parcele broj  1541 k.o. Sakule;

Predlog Zaključka o usvajanju izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu za naručioca Opštinsku upravu Opovo;

Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske razerve za obezbeđenje sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti na sprečavanju širenja zarazne bolesti afrička kuga svinja na teritoriji opštine Opovo;

Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske razerve za obezbeđenje sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti na suzbijanju ambrozije na teritoriji opštine Opovo;

Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske razerve za obezbeđenje sredstava potrebnih za organizovanje manifestacije „Miholjski susreti sela

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Održana 31. sednica Skupštine opštine Opovo

Održana 31. sednica Skupštine opštine Opovo

Održana 31. sednica Skupštine opštine Opovo OPOVO, 28. novembar 2023 – Na 31. sednici Skupštine opštine Opovo, odbornici su usvojili sve četiri tačke dnevnog reda. Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za...

najnovije

najčitanije