Udruženje vinogradara i vinara Pudar: Sakuljani proslavili Svetog Trifuna (video)

Udruženje vinogradara i vinara Pudar: Sakuljani proslavili Svetog Trifuna (video)

Sakuljani proslavili Svetog Trifuna 

Sakule 14. februar 2024 – Sveti Trifun se smatra zaštitnikom poljskih useva zbog čega naši vinogradari ovog sveca slave kao patrona.

Tradicionalno, vinogradari su jutros izašli u svoje vinograde gde su orezivali i vinom zalivali prvi čokot loze da bi time povratili vinogradu malaksalu snagu posle zimskih meseci i da počne bujati u proleće koje se već približava.

Nakon obilaska vinograda, članovi sakulskog Udruženja vinogradara i vinara „Pudar“ okupili su se u prostorijama lokalnog Udruženja stočara, gde su zajedno sa svojim gostima i predstavnicima lokalne samouprave, mesne zajednice i osnovne škole, rezali slavski kolač i proslavili esnafsku slavu.

Obeležena Slava Sveti Trifun u Sakulama/Glas Opova

Predsednik udruženja Đurica Savkov je pozdravio prisutne članove i goste poželevši im uspešnu vinogradarsku godinu, podsetio na dugu tradiciju vinogradarstva u Sakulama sa zadatkom da se ta tradicija sačuva i unapredi, dok je predsednik opštine Miloš Markov domaćinu čestitato slavu i istakao značaj rada njihovog udruženja i vinogradarstva u našem kraju.

Domaćin ovogodišnje slave Stevan Martinov je svim članovima Udruženja, kao i svim vinogradarima čestitao slavu i rekao da prethodna godina nije bila dobra za vinogradarstvo ali da je i pored toga bilo dobrog vina.

Srba Đurin je jedan od uspešnijih sakulskih vinogradara i vinara i takođe ističe lošu godinu ali kaže da tradicija vinogradarstva u Sakulama ima korene i da će se uspešno nastaviti.

Kao i svake godine sakulski vinogradari su na proslavu doneli uzorke svojih vina koja su međusobno degustirana i i nezvanično ocenjivana.

Autobusi po nedeljnom redu vožnje

Autobusi po nedeljnom redu vožnje

OPOVO, 14. februar 2024
Na autobuskoj stanici saznajemo da će tokom dva dana državnog praznika, u četvrtak i petak prevoznici Lasta i Pantransport saobraćati po nedeljnom redu vožnje. U subotu, 17. februara, važiće subotnji raspored i dalje, uobičajeno.

Zavod za javno zdravlje Pančevo: Međunarodni dan dece obolele od raka- 15. februar 2024. godine

Zavod za javno zdravlje Pančevo: Međunarodni dan dece obolele od raka- 15. februar 2024. godine

PANČEVO, 14. Februar 2024
Međunarodni dan dece obolele od raka je ustanovlјen 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelјa dece obolele od raka. Od tada se obeležava u 88 zemalјa širom sveta. U Srbiji je ovaj datum postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlјa 2013. godine, na inicijativu udruženja roditelјa i uz podršku Ministarstva zdravlјa.

Međunarodni dan borbe protiv raka u detinjstvu je globalna kampanja za podizanje svesti o raku u detinjstvu i izražavanje podrške deci i adolescentima obolelim od raka, preživelima i njihovim porodicama.

Ovaj dan promoviše veće poštovanje i dublјe razumevanje pitanja i izazova relevantnih za rak u detinjstvu, koji utiče na decu/adolescente obolele od raka, preživele, njihove porodice i društvo u celini.Takođe ukazuje na potrebu za pravednijim i bolјim pristupom lečenju i nezi za svu decu obolelu od raka, svuda.

Na osnovu podataka Registra za rak Zavoda za javno zdravlјe Pančevo, u periodu 2018-2022. godine u Južnom Banatu je svake godine 3-6 dece uzrasta 0-19 godina obolevalo (prosek 4,4 dece) i jedno dete je umiralo od malignih bolesti, što je nešto manje nego u prethodnom petogodišnjem periodu (2013-2017), kada je prosečno registrovano šestoro novoobolelih i dvoje umrlih godišnje.
Tokom 2022. godine šestoro dece uzrasta 0-19 godina je obolelo (pet dečaka i jedna devojčica) i nije bilo smrtnih ishoda. U poslednjih pet godina, umiranje od malignih bolesti kod dece najčešće je registrovano u uzrastu 15-19 godina sa učešćem od 40%, dok je u uzrastima 0-4, 5-9 i 10-14 godina učešće bilo po 20% od ukupnog broja umrlih.
Najčešći maligni tumori kod dece u našem okrugu su akutne leukemije i linfomi, zatim maligne bolesti lokalizovane na mozgu, kostima, mekim tkivima, bubrezima, polnim organima i žlezdama. 

Klјučne činjenice o raku u detinjstvu:

 

 • Rak je vodeći uzrok smrti kod dece i adolescenata širom sveta. Kod približno 400.000 dece starosti od 0 do 19 godina, svake godine, širom sveta se dijagnostikuje rak.
 • Najčešće kategorije karcinoma kod dece uklјučuju rak krvi (leukemija i limfom), tumore mozga i čvrste tumore, poput neuroblastoma i Vilmsovog tumora.
 • U visoko-razvijenim zemlјama više od 80% dece obolele od raka preživlјava, ali u mnogim zemlјama sa niskim i srednjim prihodima preživlјava samo oko 20%.
 • Čak i u visoko-razvijenim zemlјama, rak deteta predstavlјa vodeći uzrok smrti dece i dugotrajnog morbiditeta kod preživelih.
 • Poreklo raka kod dece je uglavnom nepoznato, nije povezano sa načinom života i ne može se sprečiti ili rano otkriti skriningom.
 • Pobolјšanje ishoda kod dece obolele od raka zahteva ranu i tačnu dijagnozu, praćenu efikasnim lečenjem.
 • Većina karcinoma u detinjstvu može se izlečiti kombinacijom hemoterapije i drugih tretmana, uklјučujući hirurgiju i radioterapiju. Lečenje raka kod dece može biti isplativo u svim zemlјama, bez obzira na razvijenost.
 • Smrti koje se mogu izbeći od karcinoma u detinjstvu u slabo- i srednje- razvijenim zemlјama nastaju usled nedostatka dijagnoze, pogrešne dijagnoze ili zakasnele dijagnoze, prepreka u pristupu nezi, napuštanja lečenja, smrti od toksičnosti i veće stope recidiva (bolest se ponavlјa).
 • U okruženjima sa višim prihodima, nedostatak terapijskih inovacija klјučna je prepreka i razlog za stagniranje preživlјavanja u teško lečivim malignim bolestima.
 • Sistemi podataka o raku kod dece, poput registara pacijenata, zajedno sa održivim ulaganjima u zdravstvene sisteme i infrastrukturu za blagovremenu dijagnozu i lečenje, potrebni su za kontinuirano unapređenje kvaliteta nege i za informisanje o političkim odlukama.


KAMPANјA 2024-2026.

Tokom naredne 3 godine, ova kampanja ima za cilј da odgovori na izazove sa kojima se suočavaju pacijenti sa rakom u detinjstvu, negovatelјi, preživeli i zdravstveni radnici širom sveta.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana dece obolele od raka Zavod za javno zdravlje Pančevo pridružuje se akciji koju organizuje ŠOSO „Mara Mandić“ iz Pančeva. Humanitarna akcija prodaje radova učenika škole – broševa i magneta koje su učenici izradili u više radionica sa svojim nastavnicima, održaće se 14. februara 2024. godine, kod kafe galerije u Narodnoj bašti Pančevo u trajanju od 13 do 14 časova sa ciljem prikupljanja sredstava za podršku rada NURDORa-Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Pozivamo sve zainteresovane sugrađane da podrže ovu akciju.

Više od datumu:

https://www.zjzpa.org.rs/medjunarodni-dan-dece-obolele-od-raka-15-februar-2024-godine/

Zavod za javno zdravlje Pančevo          

https://www.facebook.com/zjzpa

Nabavka sertifikovanog semena nije uslov za podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru

Nabavka sertifikovanog semena nije uslov za podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru

BEOGRAD, 14. Februar 2024
Obaveštavamo poljoprivredne proizvođače da se podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru biljne proizvodnje i za refakciju akcize odvija nezavisno od podnošenja zahteva za subvencije za nabavku sertifikovanog semena.
Neophodno je da pre podnošenja zahteva za podsticaje po hektaru biljne proizvodnje u elektronskom Registru poljoprivrednih gazdinstava poljoprivrednici urede podatke o površinama i biljnim kulturama na parcelama i da izvrše obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva. Za podnošenje zahteva za subvencije za ovu meru nije potrebno posedovanje fiskalnih isečaka (računa).
Takođe u toku je i podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala eAgrar. Pri kupovini goriva neohodno je da proverite da li fiskalni računi sadrže potrebne podatke broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) i jedinstveni matični broj građana (JMBG) odnosno poreski identifikacioni broj (PIB) ukoliko se radi o pravnom licu.
Sve neophodne informacije o procesu prijave, načinu i uslovima za prijavu za podsticaj za sertifikovano seme biće blagovremeno objavljene na sajtu MPŠV i Uprave za agrarna plaćanja, kao i na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram