Javna rasprava o nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite predela izuzetnih odlika „Potamišjeˮ u ponedeljak

Javna rasprava o nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite predela izuzetnih odlika „Potamišjeˮ u ponedeljak

Opovo, 8. jun 2023
U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

 JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA„POTAMIŠJEˮ

Predeo izuzetnih odlika „Potamišje” nalazi se na teritoriji opština Sečanj (KO Jaša Tomić, KO Šurjan, KO Boka, KO Sečanj, KO Sutjeska i KO Neuzina), grad Zrenjanin (KO Banatski Despotovac, KO Botoš, KO Tomaševac, KO Orlovat, KO Farkaždin, KO Čenta), opština Kovačica (KO Uzdin i KO Idvor) i opština Opovo (KO Sakule, KO Baranda i KO Opovo).

  1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJEˮ, ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 20 DANA, OD 17. MAJA 2023. GODINE DO 5. JUNA 2023. GODINE.

Nacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „POTAMIŠJE” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 1000 do 1300 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 668 i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad, Radnička 20a, kao i na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. junom 2023. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine:

  • poštom ili na pisarnicu, sa naznakom PIO „POTAMIŠJEˮ – Javni uvid o zaštiti,

 

  1. 2. JAVNA RASPRAVA O DOKUMENTIMA O ZAŠTITI održaće se u sledećim terminima:

 

  1. juna 2023. godine
  • sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Opštine Kovačica, Velika sala, Ulica Maršala Tita 50;
  • sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Opštine Opovo, sala Kulturnog centra, Ulica Borisa Kidriča 10;

 

13.juna 2023. godine

  • sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Opštine Sečanj, Većnica, Ulica Vožda Karađorđa 57;
  • sa početkom u 13.00 časova u Zrenjaninu, u Baroknoj sali Gradske kuće, Trg Slobode 10.

 

U okviru javne rasprave biće razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida. Javnu raspravu vodi Ministarstvo zaštite životne sredine. U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

 

  1. 3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
Pokrajinski sekretarijat za kulturu: Ugovori za šest projekata ONB Opovo

Pokrajinski sekretarijat za kulturu: Ugovori za šest projekata ONB Opovo

Pokrajinski sekretarijat za kulturu: Ugovori za šest projekata ONB Opovo

NOVI SAD, 7. jun 2023 – Na svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević uručila je ugovore iz oblasti savremenog stvaralaštva i kulturne delatnosti nacionalnih manjina, dodeljene po konkursu za sufinansiranje i finansiranje projekata u tim oblastima.

„Način na koji se jedno društvo odnosi prema kulturi utiče na način na koji će nas se potomci sećati, te je stoga briga o kulturi moralna obaveza svih nas“, istakla je Miloševićeva i dodala da svoju kulturu moramo da razvijamo, unapređujemo, obogaćujemo i ostavljamo otvorenom za kvalitetnije uticaje, jer je ona vrednost jednog naroda i svedoči o njegovoj istoriji i identitetu, a njen značaj ključan je za napredak civilizacije.

Direktorka ONB Opovo Katarina Nikolić Ralić izrazila je veliko zadovoljstvo što je Pokrajinski sekretarijat za kulturu prepoznao i podržao projekte za koje su ove godine konkurisali

Na svečanoj dodeli ugovora, sekretarka Dragana Milošević je pohvalila entuzijam opovačke kulturne ustanove, posebno projekte koji uključuju rad sa mladima.

Opštinska narodna biblioteka Opovo je ove godine dobila sredstva od Pokrajine u vrednosti od 1.470,000 dinara i to za sufinansiranje sledećih projekata: nabavka knjiga, Likovne radionice za decu, Izložba Heteronimus autora Zorana Todovića, Dani kulture u Sefkerinu, Koncert Odjeci harfe kroz istoriju – biseri za četiri harfe, HarmoniUm – prvi celovečernji nastup hora i godišnjica osnivanja.

Direktorka ONB Opovo Katarina Nikolić Ralić izrazila je veliko zadovoljstvo što je Pokrajinski sekretarijat za kulturu prepoznao i podržao projekte za koje su ove godine konkurisali.

Zahvaljujemo se Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu koji godinama sufinansira naše projekte i pomaže nam u realizaciji brojnih programa. Cilj nam je da što više različitih programa bude dostupno našim sugrađanima, a Pokrajinski sekretarijat ovom podrškom jasno pokazuje da je kvalitet sadržaja i kultura jednako važna kako u velikim gradovima tako i manjim sredinama. Ovom prilikom, podsećam da je Pokrajinska vlada zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu ove godine odobrila sredstva i za rekonstrukciju Vile Helene. Sa punim srcem mogu da kažem da smo prezadovoljni što naša sredina ima ovoliko mogućnosti i što zajedno radimo na jačanju kulture u našoj lokalnoj zajednici“, izjavila je  Nikolić Ralić.