Javna rasprava o nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite predela izuzetnih odlika „Potamišjeˮ u ponedeljak

08/06/2023

Opovo, 8. jun 2023
U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

 JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA„POTAMIŠJEˮ

Predeo izuzetnih odlika „Potamišje” nalazi se na teritoriji opština Sečanj (KO Jaša Tomić, KO Šurjan, KO Boka, KO Sečanj, KO Sutjeska i KO Neuzina), grad Zrenjanin (KO Banatski Despotovac, KO Botoš, KO Tomaševac, KO Orlovat, KO Farkaždin, KO Čenta), opština Kovačica (KO Uzdin i KO Idvor) i opština Opovo (KO Sakule, KO Baranda i KO Opovo).

  1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJEˮ, ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 20 DANA, OD 17. MAJA 2023. GODINE DO 5. JUNA 2023. GODINE.

Nacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „POTAMIŠJE” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 1000 do 1300 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 668 i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad, Radnička 20a, kao i na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. junom 2023. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine:

  • poštom ili na pisarnicu, sa naznakom PIO „POTAMIŠJEˮ – Javni uvid o zaštiti,

 

  1. 2. JAVNA RASPRAVA O DOKUMENTIMA O ZAŠTITI održaće se u sledećim terminima:

 

  1. juna 2023. godine
  • sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Opštine Kovačica, Velika sala, Ulica Maršala Tita 50;
  • sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Opštine Opovo, sala Kulturnog centra, Ulica Borisa Kidriča 10;

 

13.juna 2023. godine

  • sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Opštine Sečanj, Većnica, Ulica Vožda Karađorđa 57;
  • sa početkom u 13.00 časova u Zrenjaninu, u Baroknoj sali Gradske kuće, Trg Slobode 10.

 

U okviru javne rasprave biće razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida. Javnu raspravu vodi Ministarstvo zaštite životne sredine. U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

 

  1. 3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Danas se obeležava Dan planete zemlje

Danas se obeležava Dan planete zemlje

BEOGRAD, 22. aprila (Tanjug) - Danas se obeležava Dan planete Zemlje, međunarodna inicijativa kojoj je glavni cilj da se podigne svest o zaštiti životne sredine i očuvanju planete. Dan planete se obeležava 55. put, a ove godine, prema navodima međunarodne organizacije...

22 Mart – Svetski dan voda

22 Mart – Svetski dan voda

VODA ZA MIR Voda može stvoriti mir ili izazvati sukob. Kada se u vodi oskudeva ili je voda zagađena, ili kada ljudi imaju nejednak pristup ili nemaju pristup vodi, tenzije mogu porasti između zajednica i zemalja. Više od 3 milijarde ljudi širom sveta zavisi od vode...

Opsada opovačkog parka zbog jedne sove

Opsada opovačkog parka zbog jedne sove

OPOVO, 2. februar 2024 – Poznato je da su Pečena slatina u Barandi i ribnjak u Sakulama zbog bogatstva biodiverziteta i ornitofaune popularne destinacije brojnih prirodnjaka i ornitologa iz cele Srbije. Međutim, poslednjih mesec dana posmatrači i fotografi ptica su...

najnovije

najčitanije