Uprava za veterinu: Neophodne mere u suzbijanju afričke kuge svinja, dezobarijere u domaćinstvima

Uprava za veterinu: Neophodne mere u suzbijanju afričke kuge svinja, dezobarijere u domaćinstvima

Neophodne mere u suzbijanju afričke kuge svinja, dezobarijere u domaćinstvima

U izjavi koju je danas dao za TV Pančevo, direktor Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miloš Petrović, naglasio je šta su neophodne mere koje domaćinstva treba da sprovode u suzbijanju afričke kuge svinja.

Kako bi sam vlasnik doprineo sprečavanju širenja bolesti, pre svega mora da izbegava da hrani domaće svinje pomijama koje mogu biti kontaminirane, zatim moraju obezbediti svoje objekte, objekti moraju da budu zdravi kako bi se sprečili kontakti sa drugim svinjama, eventualno divljim svinjama i zato svinje ne smemo držati na ispaši. Bitno je da svaku promenu stanja, bez obzira na kliničku sliku, dovoljno je da dođe do uginuća ili svinja odbija da jede hranu, uzima vodu, svaku promenu zdravstvenog stanja vlasnik mora da prijavi veterinaru kako bi eventualno odlučio da li sumnja na afričku kugu i uzorkovao materijal za dalja laboratorijska ispitivanja.

Podići biosigurnosne mere na najveći mogući nivo, postavljanje dezobarijera na ulazak u dvorište i dovoljno je da se stavi sunđer sa dvopostotnim rastvorom žive kaustične sode, takođe i ispred ulaza u sam objekat.

Republika Srbija je izdvojila sredstva iz budžeta, ukoliko je reč o zaraženim životinjama, nakon neškodljivog uklanjanja vrši se procena od strane državne komisije. Takođe je važno da vlasnici svinja znaju da se procena radi za svako grlo po kilogramu i u zavisnosti od uzrasta i kategorije država isplaćuje vlasniku svako grlo po tržišnim cenama.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu donelo je rešenje o proglašenju zaraženog i ugroženog područja bolesti afrička kuga svinja kod domaćih svinja potvrđene na teritoriji grada Pančevo i naseljenih mesta Opovo i Sefkerin na teritoriji opštine Opovo.

Afrička Kuga svinja je vrlo zarazna bolest za svinje, ali nije  opasna po zdravlje ljudi, osnovni izvor zaraze je divlja svinja . Bolest se prvo pojavila u Bugarskoj I u Rumuniji a sada je registrovana u Srbiji i južnonom Banatu.

Kada se bolest  već  pojavi kod domaćih svinja brzo se  širi direktnim kontaktom, hranom, vodom i zato se moraju pooštriti mere u svim gazdinstvima i podići na najviši nivo.

 

Građevinski radovi: Rekonstrukcija lokalnog puta Sefkerin – Vrbovski (video)

Građevinski radovi: Rekonstrukcija lokalnog puta Sefkerin – Vrbovski (video)

Rekonstrukcija lokalnog puta Sefkerin – Vrbovski

SEFKERIN, 30. jun 2023 – Na saobraćajnici Sefkerin – Vrbovski izvode se radovi na rekonstrukciji i rehabilitaciji kompletne dužine kolovoza. Radovi su startovali u četvrtak, a danas su gradilište obišli predsednik opštine Miloš Markov, pokrajinski poslanik Predrag Ginculj i direktor komunalnog preduzeća Slavko Mančev.

Miloš markov je istakao da je ovo jedna velika i izuzetno značajna investicija za Sefkerin i Opštinu Opovo.

Rekonstrukcija puta Sefkerin – Vrbovski-Glas Opova

„Veliko mi je zadovoljstvo što je otvoreno novo gradilište, počela je rekonstrukcija lokalnog puta Sefkerin – Vrbovski. Ovo je bila jedna od tema sastanka kada su ljudi iz kabineta predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića primali naše sugrađane, razgovarali sa njima, a ovo je bilo jedno od pitanja. Ovaj put se nalazi u devastiranom stanju, rađen je negde oko 2003/4. godine, mi smo ga održavali, krpili rupe ali zaista put je vremenom počeo da propada. Jednom izuzetno brzom intervencijom došlo se do realizacije i ovo će biti jedna velika investicija za našu lokalnu samoupravu gde su Putevi Srbije finansijeri. Iz razgovora sa izvođačima radova saznali smo da ne samo da će se ovaj put rekonstruisati već će se koristiti novije tehnologije koje trpe i veću težinu tereta što je inače i bio osnovni problem propadanja kolovoza zbog prolaska teretnjaka, tako da će sa novim asfaltom i novom tehnologijom moći će i oni da koriste ovu saobraćajnicu a da do oštećenja ne dođe ili bar ne u tom obimu kao do sada“, izjavio je Markov.

Radovi će trajati 45 radnih dana, odnosno oko dva meseca, a uradiće se i kompletna saobraćajna infrastruktura sa kanalima i saobraćajnom signalizacijom

Lokalna samouprava: Održana 48. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

Lokalna samouprava: Održana 48. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

Održana 48. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

OPOVO, 30. jun 2023 – Na 48. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo razmatrani su i utvrđeni predlozi odluka, zaključaka i rešenja za devet tačaka dnevnog reda:

Razmatranje Izmena i dopuna Godišnjeg programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo  za 2023. godinu i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na iste;

Zaključak o prihvatanju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja JP „Mladost“ Opovo i Izveštajem o poslovanju;

Razmatranje Posebnog programa korišćenja subvencija JP „Mladost“ Opovo za 2023. godinu i donošenje Zaključka;

Izveštaj Odeljenja o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Opovo, Predlog zaključka kojim se usvaja Izveštaj komisije i Predlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Opovo;

Zaključak o raspisivanju Javnog konkursa za finansiranje programa i projekata udruženja građana iz budžeta opštine Opovo za 2023. godinu;

Razmatranje predloga liste korisnika o dodeli besplatnih udžbenika za decu Stručne komisije i donošenje Zaključka;

Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana, za period 01.03.2023. do 31.03.2023. godine;

Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana, za period 01.04.2023. do 30.04.2023. godine;

Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana,   za period 01.05.2023. do 31.05.2023. godine;

 

Rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajnica na teritoriji Opštine Opovo

Rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajnica na teritoriji Opštine Opovo

Rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajnica na teritoriji Opštine Opovo

OPOVO, 30. jun 2023 – Predsednik opštine Miloš Markov potpisao je ugovor sa izvođačem radova na realizaciji projekta „Rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajnica na teritoriji Opštine Opovo“, koji se finansira od strane Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Radovi na rekonstrukciji i rehabilitaciji se izvoda u sva četiri naseljena mesta Opštine Opovo, u ukupno 14 ulica (11 ulica rekonstrukcija i tri ulice rehabilitacija).

Ugovor je zaključen sa grupom ponuđača: Baumeister doo, AD Sremput Ruma i Rebus plus doo. Ugovorena vrednost radova je 46.950.432,00 dinara bez PDV-a odnosno 56.340.518,40 dinara sa PDV-om.

Rok izvođenja radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.