Novi EU projekat: Podrška najugroženijim porodicama u Opovu

Novi EU projekat: Podrška najugroženijim porodicama u Opovu

Podrška najugroženijim porodicama u Opovu
Opovo, 7. jun 2022
Opština Opovo je započela realizaciju novog EU projekta u saradnji sa Centrom za sociajlni rad Opovo i Udruženjem „Siguran život“. Projekat je usmeren na obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i podršku pri zapošljavanju i inkluziji za najugroženije porodice u Opovu.

Projekat „Krug podrške“ se sprovodi od 01.aprila 2022. uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS (Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge).

Projekat se realizuje sa ciljevima da podrži uspostavljanje trajnih rešenja stambenog pitanja i da poveća šanse ranjivih socijalnih grupa za bolje pozicioniranje na tržištu rada kroz podizanje mogućnosti za (samo)zapošljavanje i poboljšanje životnog standarda. U ranjive socijalne grupe prema projektnim kriterijumima spadaju porodice koje nemaju rešeno stambeno pitanje niti dovoljno ekonomskih mogućnosti da dođu do tog rešenja po tržišnim uslovima, a pripadaju sledećim kategorijama: romske porodice, porodice čiji je član osoba sa invaliditetom, žene žrtve porodičnog nasilja i jednoroditeljske porodice (porodice sa samohranim roditeljem) sa teritorije opštine Opovo.

Glavne planirane aktivnosti su: obezbeđivanje stambenih rešenja kroz kupovinu i renoviranje 10 seoskih kuća sa okućnicom i sprovođenje mera socijalne inkluzije i podsticanja (samo)zapošljivosti za selektovane porodice (kroz obuke i nabavku opreme i alata), uz kampanju promocije i podizanja svesti među stanovništvom.

U narednim mesecima biće objavljeni javni pozivi za prijavu korisnika programa podrške, kao i za vlasnike kuća koji su zainteresovani da prodaju svoje stambene objekte na teritoriji opštine Opovo.

Projekat će trajati 16 meseci, do 31. jula 2023.

Dom zdravlja Opovo: Novi ultrazvučni aparat za zdravstvenu ustanovu (video)

Dom zdravlja Opovo: Novi ultrazvučni aparat za zdravstvenu ustanovu (video)

Novi ultrazvučni aparat za zdravstvenu ustanovu

OPOVO, 7. jun 2022 – Dom zdravlja Opovo nastavlja sa tehničkim opremanjem. U zdravstvenu ustanovu je dopremljen novi kolor dopler aparat i tom prilikom su radiološku službu obišli predsednik opštine Miloš Markov i direktorka Doma zdravlja Opovo dr Sofija Popović.

Dom zdravlja Opovo je u februaru aplicirao na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za dodelu budžetskih sredstava za opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

Projektom je zatražen ultrazvučni kolor dopler aparat sa tri sonde – linearnom, konveksnom i kardiološkom. Pokrajinski sekretarijat je odobrio sredstva u iznosu od 4,6 miliona dinara i nakon sprovedenog postupka javne nabavke kupljen je Samsung HS 40 ultrazvučni aparat.

Radiolog Doma zdravlja Opovo dr Mirjana Popović Krstić ističe značaj ovog aparata za rad zdravstvene ustanove i poboljšanje usluga pacijentima.

„Stigao nam je novi samsungov aparat, i na ovom aparatu mogu raditi ultrasonografske preglede, što sam inače radila i do sada, ali postoji jedna bitna razlika jer smo dobili sektorsku sondu tako da možemo da radimo kardiološki ultrazvuk. Ja sam trenutno na edukaciji za iris kardiološkog zvuka i očekujem da ćemo tamo negde od septembra – oktobra, kad završim obuku, moći da radimo kardiološki ultrazvuk našim pacijentima. Do sada i na novom i na starom aparatu radimo ultrazvuk i pregled abdomena, mekih tkiva vrata i ostalih struktura koštano-zglobnih sistema, štitne žlezde, ultrasonografski pregled kolor dopler karotida, donjih ekstremiteta i dojke“, izjavila je Popović Krstić.

Novom nabavkom Dom zdravlja Opovo sada ima tri ultrazvučna kolor dopler aparata, dva u radiološkoj službi i jedan koji koristi ginekologija i odeljenje pedijatrije.