Lokalni krizni centar Opštine Opovo: Poziv vlasnicima svinja kojima nije isplaćena nadoknada

Lokalni krizni centar Opštine Opovo: Poziv vlasnicima svinja kojima nije isplaćena nadoknada

Poziv vlasnicima svinja kojima nije isplaćena nadoknada

Opovo, 04.decembar 2023.
Lokalni krizni centar i Opštinska uprava Opovo  angažuju  značajne materijalne, ljudske i stručne kapacitete na saniranju posledica Afričke kuge svinja od 26.06.2023. godine kada je teritorija opštine Opovo proglašena zaraženim područjem do sada.
Posledica pojave ove zarazne bolesti je uginuće i eutanazija svinja u zaraženim dvorištima što je uticalo na smanjenje populacije svinja  za oko 90%  u svim naseljenim mestima opštine Opovo.
Uprava za veterinu na osnovu rešenja nadležne republičke veterinarske ispekcije isplatila je nadoknadu za  uginule i eutanazirane svinje u zaraženim dvorištima.
Vlasnici gazdinstava kojima isplata nije izvršena mogu se obratiti Lokalnom kriznom centru Opštine Opovo zbog pružanja logističke podrške u ostvarivanju prava na nadoknadu, na telefon 063/1060889 u periodu od 8-14h.

Autorski filmovi u biblioteci : Večeras “Neizbrisiva sećanja”

Autorski filmovi u biblioteci : Večeras “Neizbrisiva sećanja”

OPOVO 4. decembar 2023.

U Opštinskoj narodnoj biblioteci Opovo se nastavlja  serijal projekcija nagrađivanih autorskih filmova u saradnji sa producentskom kućom Five Stars. Termin projekcije je 4. decembar (ponedeljak) u 19:00 časova, a ulaz je besplatan. Na program je film “Neizbrisiva sećanja”

Ovo je fantastični film na čijoj su premijeri na Sandens festivalu svi plakali. Augustino i Paulina su zajedno već 25 godina. Na žalost njemu je dijagnostifikovana Alchajmerova bolest pre 10 godina i oboje sada žive u strahu od dana kada je više neće prepoznavati.

Sa time se bore uspostavljanjem nove rutine u životu. Ona je poznata glumica, on novinar, ali od dijagnoze, Paulina se ne odvaja od njega i uvodi ga u svoj svet. Zajedno su 24 sata dnevno i to im se sviđa jer raniije nisu okusili takvu vrstu veze. Rediteljkini snimci koje je beležila tokom 4 godine prepliću se sa porodičnim

snimcima ovog para. Neizbrisiva sećanja je film koji pokazuje da ne postoji samo jedan način da se bude par niti samo jedan način da se iskusi ljubav.

 

JP „Mladost“ Opovo: Raspisuje oglas za otuđenje rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme iz svojine jp „Mladost“ Opovo kao otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

JP „Mladost“ Opovo: Raspisuje oglas za otuđenje rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme iz svojine jp „Mladost“ Opovo kao otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

OPOVO, 04. decembar 2023.

Na osnovu odluke Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo broj 1090/2023 od dana 29.11.2023. godine  o pokretanju postupka otuđenja rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme  kao otpadnog materijala iz svojine preduzeća, JP „Mladost“ Opovo

RASPISUJE OGLAS ZA OTUĐENjE RASHODOVANIH MOTOTNIH VOZILA, MATERIJALA I OSTALE OPREME IZ SVOJINE JP „MLADOST“ OPOVO KAO OTPADNOG MATERIJALA PUTEM PRIKUPLjANjA PONUDA

   Predmet otuđenja iz svojine JP „MLADOST“ Opovo  putem prikupljanja ponuda  su rashodovana motorna vozila, materijal i ostala oprema kao otpadni materijal.

Predmetna rashodovana motorna vozila, materijal i ostala oprema  otuđuju se po početnoj ceni od 20,00 dinara po kilogramu za otpadno gvožđe, 15,00 dinara po kilogramu za otpadni lim, 20.000,00 dinara za rotacionu kosačicu model ROTKOS 100 sa benzinskim motorom, 30.000,00 dinara za polutešku traktorsku frezu PTF-165.

Postupak otvaranja pisanih  ponuda će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka otuđenja rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme kao otpadnog materijala iz svojine JP „Mladost“ Opovo. Naknada za otuđenje rashodovanih  motornih vozila, materijala i ostale opreme kao otpadnog materijala isplaćuje se u roku od 8 dana od dana uručenja fakture.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviši ponuđeni iznos po kilogramu za otuđenje rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme kao otpadnog materijala.

Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica. Pravno lice uz ponudu  prilaže Izvod iz registra privrednih subjekata  nadležnih organa.

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte i broj telefona i mora biti potpisana. Uz prijavu dostaviti  fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu. Ako je to lice preduzetnik uz prijavu se prilaže Izvod iz registra privrednih subjekata. U slučaju da podnosioca zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Prijavu na oglas sa pratećom dokumentacijom dostaviti u zatvorenim kovertama, putem pošte, isključivo preporučenom pošiljkom ili predajom na pisarnici JP „Mladost“ Opovo, 26204 Opovo, Ul.Ive Lole Ribara 1j, sa naznakom „PRIJAVA ZA OTUĐENjE RASHODOVANIH MOTORNIH VOZILA, MATERIJALA I OSTALE OPREME KAO OTPADNOG MATERIJALA „NE OTVARAJ“, na poleđini koverte naznačiti ime i prezime, odnosno naziv, adresu, sedište lica koje podnosi prijavu.

Prijavu na oglas koju je potrebno popuniti možete preuzeti sa zvanične web stranice JP „Mladost“ Opovo: www.jpmladostopovo.rs i sa internet portala „Glas Opova“: www.glasopova.rs.

Rok za podnošenje prijava je 4 dana od dana objavljivanja oglasa. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu na pisarnicu JP „Mladost“ Opovo do navedenog roka.

Javno otvaranje ponuda biće održano 08.12.2023. godine u 10:00 časova u prostorijama direkcije Preduzeća – AS  Opovo u Opovu.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave kako je predviđeno, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno oglasu.

Postupak razmatranja prispelih ponuda sprovešće se ukoliko na oglas pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

Zainteresovani ponuđači mogu  izvršiti uvid rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme  07.12.2023. godine od 10:00 do 13:00 časova uz prethodni dogovor sa zaposlenim u JP „Mladost“ Opovo, na telefon 066/817-8805, kontakt osoba: Radivoj Milovanov.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene dužan je da uplati u roku od 8 dana od dana ispostavljanja fakture.

Bliža obaveštenja u vezi sa oglasom mogu se dobiti u JP „Mladost“ Opovo, Opovo, ulica Ive Lole Ribara broj 1j, telefon 066/817-8802, kontakt osoba: Biljana Fancanelo.

Oglas će biti objavljen  na oglasnoj tabli preduzeća, na zvaničnom WEB sajtu JP „Mladost“ Opovo: www.jpmladostopovo.rs  i na internet portalu „Glas Opova“: www.glasopova.rs.

OBRAZAC PRIJAVE NA LINKU: OVDE

 

Opovo, 04.12.2023. godine

Predsednik komisije

Radivoj Milovanov

Raspisan poziv za investicije za unapređenje konkurentnosti u poljoprivredi

Raspisan poziv za investicije za unapređenje konkurentnosti u poljoprivredi

BEOGRAD, 4. decembra (Tanjug) – Preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge mogu od danas do 2. februara 2024. da se prijave za dobijanje bespovratnih sredstava u iznosu od 25.000 do 400.000 evra za investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti. Prijave se podnose u online formi, u okviru softverskog rešenja Projekta konkurentne poljoprivreda Srbije koje se nalazi na sajtu tog projekta https://scap.rs/ i Uprave za agrarna plaćanja (UAP) http://www.uap.gov.rs. Treći javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023, za koji je opredeljeno ukupno 750 miliona dinara, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – UAP, raspisalo je 27. novembra.

Prema podacima UAP predmet ovog poziva su su bespovratna sredstva za investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja, prerade i plasmana ostalih useva, mleka i mlečnih proizvoda, kao i mesa i proizvoda od mesa. Bespovratna sredstva namenjena su i za investicije u proizvodnju i plasmana vina, preradu, odnosno doradu, pakovanje i plasman pčelinjih proizvoda, plasman proizvoda starih i umetničkih zanata ili poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, kao i za oinvesticije u otkup, preradu i pripremu za dalju prodaju i plasmana voća i povrća. Ovaj projekat se finansira uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke (SB) po finansijskom modelu 50:40:10, a to znači da je 50 odsto od ukupne vrednosti investicije sa pripadajućim porezima bespovratno, 40 odsto finansira se iz kredita poslovnih banaka, dok je obavezno učešće samih poljoprivrednika 10 odsto.

Direktni korisnici “Projekta konkurentne poljoprivrede u Srbiji” su fizička lica, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, zadruge, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća. “Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije” nastao je 2020. na inicijativu resornog ministarstva i uz finansijsku podršku SB, a u cilju osnaživanja mikro, malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, ali i unapređenja celokupne poljoprivredne proizvodnje i konkurentnosti Srbije. Do sada je poljoprivrednicima dodeljeno 30,3 miliona evra bespovratnih sredstava, odnosno u proseku od po 10.000 do 200.000 evra po korisniku.

 

Fudbal: Kadetkinje sjajne i protiv Izraela, Teodora Vasić ponovo strelac

Fudbal: Kadetkinje sjajne i protiv Izraela, Teodora Vasić ponovo strelac

Kadetkinje sjajne i protiv Izraela, Teodora Vasić ponovo strelac

STARA PAZOVA, 3. decembar 2023 – Tri meča, tri pobede, ubedljive i uverljive ženske kadetske reprezentacije (WU17) i zaslužen plasman u elit rundu kvalifikacija za plasman na Prvenstvo Evrope. Posle dobrih izdanja i pobeda protiv Letonije (3:0) i Andore (10:0), naše devojke bile su fenomenalne i na zatvaranju turnira u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, sada protiv Izraela – 5:2 (3:2). Tri pobede, devet bodova uz fantastičnu gol razliku 18:2 za sve pohvale izabranicama selektora Aleksandra Petrovića. Pravi ispit za ovu generaciju naših igračica dolazi u elit rundi kvalifikacija, kada će za rivale imati mnogo jače selekcije iz fudbalski razvijenijih zemalja.

STRELCI: 0:1 Sinanović 8, 0:2 Lukić 12, 0:3 Popović 24, 1:3 Tamar 38, 2:3 Ben Izrael 45+2, 2:4 Vasić 50, 2:5 Kurteš 87. Sportski centar FSS u Staroj Pazovi.

IZRAEL: Zok, Geva, Karmeli, Vejkin, Seton (57. Elmaleh), Tamar, Mor (57. Abo), Rot Hazan, Ben Izrael, Vodolazov. Selektor Mihal Ravic

SRBIJA: Milinić, Popov, Topalov, Popović, Jovičić, Nikolić, Kurteš (88. Tapušković), Draganić (78. Kuzmanović), Sinanović (72. Zarubica), Vasić (78. Todorović), Lukić (88. Šranka). Selektor Aleksandar Petrović

FSS