Opštinska uprava Opovo: Četiri paketa za novorođene bebe

Opštinska uprava Opovo: Četiri paketa za novorođene bebe

OPOVO, 9. jul 2024 – U prvoj julskoj raspodeli paketa za novorođene bebe opštinska uprava Opovo je uručila pakete za dve devojčice i dva dečaka. Sve četiri prinove su junske, a dve bebe su iz Sefkerina i po jedna iz Opova i Barande.
Pakete su podelili zamenica predsednika opštine Anka Simin Damjanov i pokrajinski poslanik Predrag Ginculj.

Institut „Tamiš“: Besplatna analiza zemljišta

Institut „Tamiš“: Besplatna analiza zemljišta

OPOVO, 9. Jul 2024
Obaveštavaju se poljoprivredni proizvodjači da Institut „Tamiš“ Pančevo organizuje besplatnu analizu plodnosti zemljišta sa preporukama za đubrenje.
Svako registrovano poljoprivredno gazdinstvo može da uradi do 4 analize. Važno je da jedna parcela ne bude veća od 5 ha. Parcela mora da bude upisana u katastar zbog katastarskog broja i da se vodi pod matičnim brojem vlasnika parcele.
Prilikom predaje uzorka popunjava se Zahtev koji potpisuje vlasnik uzorka. U Zahtev se upisuje predkultura i kulture u naredne 4 godine.
Predaja uzoraka i popunjavanje Zahteva je do petka 12.07.2024.god. u Opštinskoj upravi opštine Opovo.

Odeljenje za poljoprivredu opštine Opovo