Daily Archives: September 9, 2020

image_pdfimage_print

Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo : IZVRŠEN MONITORING LJUDSKIH PRAVA CILJNE GRUPE

IZVRŠEN MONITORING LJUDSKIH PRAVA CILJNE GRUPE Opovo, 9. septembar 2020U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ koji finansira Evropska unija a sprovodi opština Opovo u…

Lokalna samouprava i komunalno preduzeće za atletiku: TERENI ZA SKOK U DALJ I BACANJE KUGLE

TERENI ZA SKOK U DALJ I BACANJE KUGLE Opovo, 9. septembar 2020; Izvanredni rezultati koje postižu mladi atletičari opovačkog Spartaka, posebno reprezentativci Stefan Jovanov i Boris Mojsa, nisu ostali nezapaženi….

Zaštita od buke u životnoj sredini: TOKOM SEPTEMBRA VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR

TOKOM SEPTEMBRA VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR Opovo, 8. septembar 2020; Buka je neželjen i štetan zvuk u životnoj sredini. Štetno dejstvo buke ispoljava se kao dejstvo na organe sluha i dejstvo…