1

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam: Lakše zapošljavanje ljudi iz osetljivih grupa

Lakše zapošljavanje ljudi iz osetljivih grupa

NOVI SAD, 17. maj 2021 – Pismo o namerama između Nemačke razvojne agencije za saradnju (GIZ) povodom programa ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji se sprovodi sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, svečano je potpisano u Pokrajinskoj vladi, uz uručenje sertifikata korisnicima ovog programa.

Potpisan je i Memorandum o saradnji između pomenutog programa GIZ-a i Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine. 

Program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanig grupa u Srbiji“ sprovodi se u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dok potpisani dokumenti imaju za cilj da olakšaju sprovođenje mera za zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika i drugih osetljivih grupa na teritoriji AP Vojvodine, kao i unapređenje lokalnih institucionalnih okvira, mehanizama i usluga u oblasti socijalnog uključivanja osetljivih grupa. Na teritoriji Republike Srbije ima preko 2.000 uspešnih korisnika ovog programa.

Potpisnici su istakli su da su pomenuti dokumenti u skladu sa Nacionalnom strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i da je od ključne važnosti osnaživanje ranjivih kategorija, kako bi se koristili raspoloživi mehanizmi zapošljavanja.

,,Pitanje inkluzije, podrške i pružanja pomoći pripadnicima romske zajednice jeste pitanje za celokupno društvo koje ume da iznađe mehanizme pomoći i saradnje sa onim institucijama i organizacijama koje zajedničkim kapacitetima mogu da pruže adekvatan odgovor i podršku. Potrebno je raditi na izgradnji i održanju sistema koji ranjive kategorije stanovništva neće marginalizovati, već će im omogućiti ravnopravan status i jednake mogućnosti u svim sferama društva, a pogotovo u oblasti zapošljavanja i obrazovanja“, istakao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević. On je dodao da su Romi i Romkinje i druge ranjive kategorije ovim programom postali deo sistema i tržišta rada, što predstavlja jedini način da se pruži zajednička pomoć i podrška onima kojima je to potrebno.

Sekretar je pozvao korisnike ovog programa da konkurišu za mere podrške zapošljavanju koje je raspisao Sekretarijat za privredu, odnosno da se prijave na konkurse koji su u toku.

Stručne obuke Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, prevashodno za zanatske profile, 2019. godine završilo je više od 60 polaznika, a tokom aprila ove godine ovom stručnom usavršavanju priključila su se još 44 polaznika iz osetljivih grupa.

Direktor Edukativnog centra Aleksandar N. Ašonja rekao je da su obuke trajale tri meseca i da su sprovođene u saradnji sa Udruženjem romskih studenata, kao važnim partnerom koji je vodio proces informisanja i uvođenja korisnika u meru stručnih obuka i koji im je pružao i mentorsku podršku.

Učesnici svečanosti bili su i državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Ninoslav Jovanović, v.d. direktor Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine Ljiljana Mihajlović, kao i vođa programa za inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa Aleksandra Dimić Ugrinaj, koja je ujedno i potpisnik oba dokumenta.
Inspekcija za zaštitu životne sredine: Obaveštenje o terminu izvođenja biološkog tretiranja larvi komaraca

Obaveštenje o terminu izvođenja biološkog tretiranja larvi komaraca

OPOVO, 18. maj 2021 – U  sredu 19. maja, sa početkom u 8:00 časova najavljen je četvrti tretman biološkog suzbijanja larvi komaraca,  koje sprovodi Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Izvođač EKOSAN PLUS d.o.o. Beograd – Zemun na teritoriji opštine Opovo ove sezone izveo je dva tretmana sa zemlje i jedan avio tretman.

Tretman sa zemlje na lokalitetima Opovo, Baranda i Sakule  obuhvatiće staništa: priobalje Tamiša, izlive, kanale, jezera i bare, površine 80ha. Biće upotrebljen preparat LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG u koncentraciji 6kg/ha  koji nije opasan za pčele.
Saobraćajna signalizacija u Sakulama: Reparacija oštećenih usporivača brzine

Reparacija oštećenih usporivača brzine

SAKULE, 18. maj 2021 – U centru Sakula, koja je zona škole i usporenog saobraćaja, sprovedeni su radovi na reparaciji oštećenih usporivača brzine (ležećih policajaca), čiji su montažni delovi pre nedelju dana skinuti.

Lokalna samouprava još jednom upućuje apel da se čuva javna imovina, posebno horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija u zonama škola i usporenog saobraćaja jer je bezbednost učesnika u saobraćaju, a posebno dece od najvećeg značaja.
Nacionalna služba za zapošljavanje: Poziv na virtuelni sajam zapošljavanja

Poziv na virtuelni sajam zapošljavanja

Beograd, 17. maj 2021. godine
Nacionalna  služba  za  zapošljavanje poziva sve zainteresovane kandidate koji traže posao, da učestvuju na Virtuelnom  sajmu  zapošljavanja u četvrtak, 20. maja 2021. godine, od 10 do 16 časova.
70 kompanija predstaviće potrebu za popunjavanjem 2.800 slobodnih radnih mesta širom Srbije.  Prijava za učešće na Sajmu je u toku i vrši se putem sajtawww.nsz-sajamzaposljavanja.rs

Sajam se organizuje uz podršku globalnog Programa „Migracije i razvoj“ koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ.