1

Lokalna samouprava: Održana 9. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

Održana 9. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

Opovo, 28. januar 2021;

Na 9. sednici opštinskog veća Opštine Opovo razmatrano je pet tačaka dnevnog reda: 1) Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o budžetu Opštine Opovo za 2021. godinu sa izmenama i dopunama Kadrovskog plana Opštinske uprave Opštine Opovo; 2) Razmatranje izmena i dopuna Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za 2021. godinu i utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na izmene Programa; 3) Razmatranje predloga i usvajanje Finansijskog plana za izvršenje zadataka zaštite i spasavanja, razvoj i sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite na teritoriji Opštine Opovo u 2021. godini; 4) razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2020. godinu sa predlogom Zaključka o usjanju izveštaja; 5) Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za decembar 2020. godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova: Pojačana kontrola saobraćaja u narednom periodu

Pojačana kontrola saobraćaja u narednom periodu

Beograd, 28. januar 2021

Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, u narednom periodu, pojačaće aktivnosti u cilju otkrivanja prekršaja upravljanja vozilom nakon isteka roka važenja registracione nalepnice, a za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja koristiće i kamere za video nadzor saobraćaja u gradovima, na autoputevima i graničnim prelazima, kao i nove kamere na patrolnim vozilima.

Podsećamo građane da nakon 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice, nije moguće izvršiti njeno produženje sa istom registarskom oznakom, već je neophodno vratiti registarske tablice i podneti zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole i registarskih tablica, što značajno uvećava troškove produžetka registracije.

Policijski službenik koji u saobraćaju zatekne vozača koji upravlja vozilom kome je istekao rok važenja registracione nalepnice, izdaće vozaču prekršajni nalog, a vozilo će isključiti iz saobraćaja i od vozača će oduzeti registarske tablice.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

Posebno naglašavamo da je vlasnik odnosno korisnik registrovanog vozila, koji u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice ne podnese zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, dužan da vrati registarske tablice organu koji je iste izdao, čak i kada takvo vozilo ne koristi u saobraćaju.

Za vlasnike, odnosno korisnike vozila koji ne vrate registarske tablice u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara, ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik fizičko lice, novčana kazna u fiksnom iznosu od 20.000 dinara ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik preduzetnik i novčana kazna od 50.000 do 600.000 dinara ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik pravno lice.

Naglašavamo da u slučaju saobraćajne nezgode koju izazove vozač vozila kome je istekao rok važenja registracione nalepnice, odnosno rok polise osiguranja, štetu nadoknađuje Udruženje osiguravača Srbije, ali se nakon toga, regresni zahtev u visini isplaćenog iznosa naknade štete, kamate, sudskih i drugih troškova, ostvaruje od vlasnika vozila, bez obzira na to ko je upravljao vozilom u nezgodi.