Benu apoteka: Četiri godine poverenja u Opovu

Benu apoteka: Četiri godine poverenja u Opovu

Četiri godine poverenja u Opovu Opovo, 28. oktobar 2022 Povodom jubileja četiri godine od početka rada „BENU“ apoteke u Opovu u naredna tri dana (subota, nedelja i ponedeljak) nudimo mnoštvo pogodnosti za naše kupce. Dobrodošli, vaš BENU

read more
Obuka u Opovu: Auto škola “Far 013”

Obuka u Opovu: Auto škola “Far 013”

AUTO ŠKOLA “FAR 013” PANČEVO P.J. OPOVO, ul. Bratstva jedinstva 7a (zgrada “Kepsa”)Vrši obuku za vozače A1, A2, A, B, C, CE i F kategoriju.Upis je u toku.Telefon za informacije : 013/333 117, 063 771 441 8. Auto škola “FAR 013”. Sa nama štedite vreme i...

read more
Opštinska uprava Opovo: Procena uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje radnog kompleksa (4193 i 4194 K.O. Sefkerin)

Javni poziv: Prezentacija  urbanističkog projekta

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/2020...

read more
Str Izbor: Povoljne cene i kvalitetna roba, posetite nas

Str Izbor: Povoljne cene i kvalitetna roba, posetite nas

Povoljne cene i kvalitetna roba, posetite nas Samostalna trgovinska radnja IZBOR u Opovu ima u ponudi širok asortiman kvalitetne robe po povoljnim cenama. Posebno izdvajamo kvalitetan i povoljan SREBRNI NAKIT, zatim FARBE ZA KOSU, mušku i žensku KOZMETIKU kao i POKLON...

read more

najnovije

najčitanije