Pre sto godina: Pesnici iz Barande i Sakula objavljuju stihove u časopisima

08/10/2021

Pesnici iz Barande i Sakula objavljuju stihove u časopisima

OPOVO, 8. oktobar 2021 – Pesnika u našoj maloj sredini nikad nije nedostalo. Od onih koji recituju svoje stihove u društvu, veseljaka koji u kafani pričaju u stihu, ali i onih koji su izdali zbirke poezije ili pak ljubomorno svoje stihove čuvaju u nekoj svesci u fioci.

Naš stalni saradnik Dragan Maslarević, koji nam redovno šalje novinske članke sa kraja 19. i početka 20. veka, a koji se vezani za ljude i događaje u našem kraju, ovog puta nam je poslao pesme koje su pre sto godina pisali i objavili u tadašnjim časopisima „Ženski svet“ i „Žena“, Jelka iz Sakula i St. Zebić iz Barande.

U listu Ženski svet, 1. novembra 1912. godine St. Zebić – Gorski iz Barande objavljuje pesmu „Ništa me ne boli“ posvećenu njegovoj Zorki.

U čaopisu Žena posebno je bila aktivna Jelka iz Sakula. U izdanju od 1. aprila 1913. godine ona je objavila pesmu „Veče“

Kako ovi časopisi nisu izlazili tokom Prvog svetskog rata, Jelka se ponovo javlja u „Ženi“ 6. avgusta 1920. godine sa rodoljubivom pesmom „Na ogranku“ koju je napisala 1919. godine.

 

„Ženski svet“ je je izlazio od 1886. do 1914. godine, punih 29 godina u Novom Sadu. Časopis je bio prosvetnog i zabavnog karaktera.

Časopis je izlazio svakog prvog dana u mesecu punih 29 godina, od 6. aprila 1886. godine (prvi broj) do 1. jula 1914. godine (poslednji broj). Arkadije Varađanin bio je urednik, u ono vreme poznat kao pravi prijatelj ženskog obrazovanja. Časopis je izdavala Dobrotvorna zadruga Srpkinja „Novosatkinja“. Ukupno je izašao 341 broj. Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja je na svojoj glavnoj skupštini 19/31. januara 1886. godine odlučila da u dogovoru sa ostalim dobrotvornim zadrugama Srpkinja pokrenu zajednički ženski časopis. Ideja osnivanja časopisa je bila u obrazovanju, i to prvenstveno, srpske ženske dece. Časopis je davao korisne savete o materinstvu, ličnom i porodičnom zdravlju, domaćinstvu. Donosio je i pouke, savete i beleške upućene ženama.

Dobrotvorna zadruga Srpkinja „Novosatkinja“ bila je prva ženska zadruga, a smatra se da je osnovana 1880. godine i to iz Odbora gospođa novosadskih koji je osnovan 1862. godine.

Časopis „Žena“ predstavlja veoma značajan, ako ne i najznačajniji, list namenjen ženama u prvim decenijam 20. veka. Izlazio je u Novom Sadu, redovno i kontinuirano od 1911. do 1921. godine. Jedini prekid u izlaženju bio je tokom Prvog svetskog rata. Svojom delatnošću na polju emancipacije žena obeležio je ne samo period tokom koga je izlazio, već i drugu i treću deceniju 20. veka.

Časopis Žena je pokrenula i uređivala Milica Tomić, ćerka Svetozara Miletića i Anke Milutinović i žena Jaše Tomića. Veoma je važna činjenica da je Milica Tomić bila jedina žena urednica među Srbima, zato što je u Novom Sadu u to vreme važila druga pravna praksa. Ostali ženski časopisi imali su za urednike muškarce, što je bio rezultat zakona na osnovu kog su žene bile lišene prava da se brinu o novcu i imovini ili da se pojavljuju pred sudom. Časopis je pokrenut s namerom da se bavi svim pitanjima koja se tiču života žene.

Prosečan broj stranica je između 65 i 75 strana. Ilustracije su retke, a pojavljuje se nekoliko fotografija znamenitih žena i poneka ilustracija u oglasima. Pretplata za Ugarsku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu iznosi 8 K godišnje ili 2 K na tri meseca. Za sve druge države 10 dinara godišnje. Pojedini brojevi koštaju 80 potura (1 dinar) za Crnu Goru i Srbiju.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije