Pooštrene mere izazivačima požara: NA 97 PARCELA USTANOVLJENO PALJENJE ŽETVENIH OSTATAKA, USKORO POZIVI VLASNICIMA (VIDEO)

05/11/2019

NA 97 PARCELA USTANOVLJENO PALJENJE ŽETVENIH OSTATAKA, USKORO POZIVI VLASNICIMA

Na osnovu podataka dobijenih od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Uprave za poljoprivredno zemljište izvršena je identifikacija putem satelitskog snimka katastarskih parcela poljoprivrednog zemljišta na kojima je izvršeno paljenje žetvenih ostataka.
Povodom ovog događaja održan je sastanak u opštinskoj upravi, gde smo dobili izjavu od Ankice Jožika,  rukovodioca Odeljenja za društvene delatnosti, javnu upravu i opšte poslove 

česti požari u ataru


„U vezi sa tim, mi smo sazvali jedan sastanak na kome su pored predstavnika Poljoprivredne službe opštinske uprave, prisustvovala i Poljočuvarska služba, njihovi predstavnici i predstavnici inspekcijske službe, odnosno nadležni inspektori. Na tom sastanku su se dostavili podaci, Poljočuvarskoj službi i nadležnim inspekcijama, o katastarskim parcelama, kojih za sada ima otprilike 97 i vlasnicima tih katastarskih parcela radi preduzimanja daljih aktivnosti. U tom smislu je Opštinska uprava počela sa dostavljanjem poziva svim licima na čijim katastarskim parcelama je utvrđeno da je došlo do spaljivanja žetvenih ostataka kako bi nadležne inspekcijske službe mogle da preduzmu mere u cilju sankcionisanja počinioca ovakvih radnji.
Inače da podsetim, velikim brojem zakona je regulisana ova materija, odnosno, predviđene su kazne za paljenje žetvenih ostataka, to je Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o zaštiti životne sredine i Zakon o zaštiti od požara, kao i našom odlukom o merama i zaštiti poljoprivrednog zemljišta gde je predviđena isto tako novčana kazna za vlasnike, odnosno, lica koja su vršila paljenje žetvenih ostataka.
U narednom periodu, inspekcijske službe će preduzeti adekvatne i ubrzane mere u cilju pronalaženja izvršioca i njihovog sankcionisanja. Još jednom apelujem na sve građane da je paljenje žetvenih ostataka nedozvoljena radnja, a samim tim, ona je i štetna pre svega po poljoprivredno zemljište čijim se takvim radnjama kvalitet poljoprivrednog zemljišta u znatnoj meri oslabljuje, odnosno, onaj sloj poljoprivrednog zemljišta koji je plodan, umanjuje se njegova vrednost. Pored toga, zagađuje se vazduh, a samim tim postoji i opasnost po bezbednost imovine i ljudi, jer se ti požari mogu proširiti na okolne parcele i izazvati štetu većih razmera. Opštinska uprava će i nadalje preduzimati sve mere u skladu sa zakonom i instrukcijama nadležnog ministarstva“ , izjavila je Jožika

Ankica Jožika, rukovodioc Odeljenja za društvene delatnosti, javnu upravu i opšte poslove

Članom 3. Stav 1. Tačka 3. Odluke o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta I organizovanju poljočuvarske službe na području opštine Opovo (“Opštinski službeni glasnik opštine Opovo” broj 15/12 I 5/13) propisana je zabrana na spaljivanje ostataka useva I zasada na sopstvenom I tuđem poljoprivrednom zemljištu, a članom 39. Odluke, određena je i novčana kazna u iznosu od 15 000 dinara za fizičko lice koje postupa suprotno zabrani.

Članom 50. Zakona o zaštiti od požara predviđena je zabrana spaljivanja useva smeća i biljnih ostataka za koji prekršaj je predviđena novčana kazna  za fizičko lice u iznosu od 10 000 dinara, dok je za pravna lica predviđena kazna između 300 000 do 1 000 000 dinara

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije