1

Nove investicije u Opovu: RODA PACKAGING PO EVROPSKIM STANDARDIMA (VIDEO)

RODA PACKAGING PO EVROPSKIM STANDARDIMA

Opovo, 5. jun 2020;

Opština Opovo je sve više zanimljiva za brojne investitore, međutim, porodicu Rodić ne treba previše predstavljati jer su u našoj opštini u biznis ulagali poslednjih četiri decenije. Novo ulaganje zove se firma Roda Packaking, koja je počela sa proizvodnjom prošle godine u novembru, a trenutno je specijalizovana za proizvodnju papirnih slamčica za ugostiteljstvo.

Pogone Roda Packaging-a posetio je predsednik opštine dr Zoran Tasić  gde je u potpuno digitalizovanoj proizvodnji sa najsavremenijim mašinama u jugistočnoj Evropi trenutno je zaposleno 20 radnika, a kako nam u firmi najavljuju vrlo skoro se planira proširenje prostornih kapaciteta i zapošljavanje novih radnika.

Po rečima direktora Vukadina Rodića, firma dobro posluje, izvozi na evropsko tržište, Češku, Slovačku, Grčku, Austriju, Nemačku, Švajcarsku i konstantno proširuju tržište. Bilo je malo zastoja protekla tri meseca zbog svetske pandemije koronavirusa ali polako se vraćaju u „kolosek“ i planiraju da proizvodnju prošire na industrijsku upotrebu slamčica, odnosno mala pakovanja za sokove.

„ Planiramo proširenje do kraja godine, izgradnju nove hale, koju ćemo raditi preko puta u dogovoru sa opštinom, a isto tako planiramo i nova zapošljavanja i to minimalno još 50 radnika. Dosadašnja investicija je bila nešto malo manja od milion evra, a smatram da ćemo u narednih godinu dana uložiti minimalno još dva do tri miliona evra, rekao je Rodić.

Na pitanje zašto je ponovo njegova porodica pokrenula biznis i proizvodnju u Opovu, Vukadin Rodić ističe ljude, kvalitetne i lojalne radnike, kao i dobre uslove i saradnju sa lokalnom samoupravom.

„Mi smo ovde jako dugo, dobro poznajemo ljude, mnogi od njih rade za nas već decenijama, to su radni, sposobni i firmi lojalni radnici, imamo uzajamno dobar odnos, prezadovoljni smo i sa novim radnicima koje smo zaposlili, i mislim da je dobro što ljudi mogu da rade u svom mestu. Naravno, imamo jako dobar odnos sa lokalnom samoupravom, što je jako važno za budući napredak“ izjavio je za Glas Opova Rodić.

Predsednik opštine dr Zoran Tasić je prvi put posetio pogone ove firme i nije krio pozitivne utiske nakon obilaska i istakao da će lokalna samouprava, kao i svim ozbiljnim investitorima na teritoriji naše opštine biti logistička podrška u daljem razvoju.

„Moram da kažem da su utisci fenomenalni, a ono što je moje posebno zadovoljstvo jeste da je naš razgovor i dogovor razgovora urodio da ovaj proizvodni pogon krene pre šest meseci sa radom. Ono što smo danas imali prilike da vidimo jeste jedna ozbiljna investicija i ozbiljna proizvodnja, ozbiljan odnos investitora prema radnicima gde je prosečna plata između 40 i 50 hiljada dinara, zadovoljstvo radnika, vrlo korektan odnos samog menadžmenta prema sredini u kojoj radi, prosto je utisak fenomenalan. U prethodnom periodu lokalna samouprava je stavila poseban akcenat na privredni razvoj i otvaranje novih radnih mesta u skladu sa strategijom koja je četiri godine bila osnovni postulat lokalne samouprave, nastavlja se i dalje. Imamo jedan proizvodni pogon koji je zaposlio 20 radnika, imamo uveravanja da će do kraja godine ići na preko 50 radnika, razgovarali smo o proširenju kapaciteta proizvodnog pogona i lokalna samouprava priprema projektno-tehničku dokumentaciju za susedni plac koji je nešto veći od jednog hektara. Ja se nadam da će na zadovoljstvo i lokalne samouprave i gospodina Rodića, kao i naših sugrađana, novi proizvodni pogon biti realizovan u nekoliko narednih godina i da će, ono što jeste cilj ove fabrike, da zaposli preko 150 radnika u narednih dve godine“, izjavio je Tasić.  

Firma Roda Pakaging napreduje, ima ambiciozne planove, a vrlo je bitno što je njihova proizvodnja potpuno ekološka, bez štetnih nuzproizvoda, a sami proizvodi ekološki razgradivi. Možemo reći da ima simbolike u tome što je zaštitni znak ove firme roda, isto kao i zvanični grb Opštine Opovo.
Fer plej liga: VANREDNO KOLO ZA SPARTANCE

VANREDNO KOLO ZA SPARTANCE

Opovo, 5. jun 2020;

Opovački Spartanci, generacije 2007/2008 i 2010 odigrali su vanredno kolo Fer plej lige. Dobar nastup, primerno ponašanje i naravno odlični rezultati obeležili su njihove utakmice, a bilo je zabavno i pre i nakon utakmice.

2007/2008: Avala – Spartanac 0:3

2010: Ada – Spartanac 2:2
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

Pokrаjinski sekretаrijаt za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj rаspisаo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima.
Opširnije o konkursu pogledajte OVDE
Inspekcija za zaštitu životne sredine: SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – „VREME JE ZA PRIRODU“

SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – „VREME JE ZA PRIRODU“

Danas se obeležava Svetski  dan zaštite životne sredine sa osnovnom idejom  podizanja svesti  o značaju očuvanja  zdrave životne sredine.

Preko pola milijarde ljudi ovog dana objedinjeno je jasno definisanom ekološkom svešću u pojedinačnoj i opštoj odgovornosti  i preduzimanju konkretnih aktivnosti  kako bi se sprečilo ugrožavanje životne sredine.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine je očuvanju biodiverziteta i prirode i povezivanje ljudi sa prirodom uz slogan “Vreme je za prirodu“.

Ljudski nemar svakodnevno dovodi do zagađenja zemljišta, vode i vazduha, čime su ugroženi zdravlje i  životi ljudi i opstanak biljnog i životinjskog sveta. Zato je važno da razumemo da svako činjenje ima svoju posledicu i da preduzmemo akcije za ozdravljenje životne sredine sa posebnom pažnjom na očuvanje ekosistema.

Opština Opovo je u tom smislu preduzela je opsežne akcije  čićenja divljih deponija na našoj teritoriji i uklonjen je otpad sa  pet deponija u Sekerinu i dve u Opovu. Izdvojena su značajna finansijska sredstva a potpuni efekat zahteva odgovorno ponašanje svakog pojedinca pa pozivamo sve sugrađane da  prestanu da bacaju otpad van predviđenih lokacija za građevinski i bioragradivi otpad, dok se komunalni otpad, plastična i PET ambalaža kao i kabasti otpad veoma efikasno zbrinjava preko „Brantner“ otpadne privrede d.o.o

Savesno i odgovorno ponašanje, poštovanje prirodnih zakonitosti i usklađivanje sa prirodom jedini je pravi put ka zdravom životu u zdravoj životnoj sredini, za sadašnje i buduće generacije.

Inspektorka za zaštitu životne sredine

Dr vet.med. Marina Mitrović
Dan zaštite životne sredine – Vreme je za prirodu: PREDEO IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“ ČEKA PROGLAŠENJE ZAŠTITE

PREDEO IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“ ČEKA PROGLAŠENJE ZAŠTITE

Opovo, 5. jun 2020;

Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun je dan koji se obeležava u celom svetu kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Svetski dan zaštite životne sredine 2020. biće fokusiran na očuvanju biodiverziteta i obeležen uz slogan: „Vreme je za prirodu“.
Zaštita biodiverziteta se najbolje sprovodi očuvanjem prirodnih staništa, kroz zaštićena područja i druge vidove prostorne zaštite.

Vojvodina je izrazito agrarno područje, međutim na teritoriji AP Vojvodine imamo 133 zaštićena područja na površini od preko 140.000 hektara, dok je u postupku zaštite više od 20 područja.

Na osnovu zakonskih ovlašćenja iz člana 102, stav 1, tačka 3. Zakona o zaštiti prirode, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izradio je studiju zaštite, kao stručno-dokumentacionu osnovu za uspostavljanje zaštite i proglašenje Predela izuzetnih odlika „Potamišje“. Valorizacija prirodnih vrednosti završena je 2013, nakon čega je usledio proces obaveštavanja zainteresovane javnosti, usaglašavanja režima i mera zaštite sa zainteresovanim stranama, te izrade ove studije. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je Studiju dostavio Vladi Republike Srbije, odnosno Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, radi donošenja akta o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Potamišje“.

Budući Predeo izuzetnih odlika “Potamišje” obuhvata značajna biodiverzitetska prirodna staništa od ulaska reke Tamiš u srpski deo Banata (kod sela Jaša Tomić) do Opova, odnosno,  Gornje i Srednje Potamišje, dva IBA područja – predela od međunarodnog značaja za ptice proglašenih od strane Bird Life International.

Na sednici održanoj 6. novembra 2019. godine Skupština APV je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika   „Potamišje“.

Razlozi za donošenje prostornog plana proističu iz strateških prioriteta u oblasti zaštite, uređenja i unapređenja prirodnih i kulturnih dobara, koji su utvrđeni Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije do 2010. godine do 2020. godine.

Donošenjem prostornog plana stvara se  planski osnov za sprovođenje posebnog režima organizacije, uređenja, korišćenja, zaštite i održivog upravljanja zaštićenim područjem.

Planom je obuhvaćen prostor od 50240 ha na teritoriji Grada Zrenjanina, opština Sečanj, Opovo, Kovačiica i Plandište.

U okviru obuhvata plana definisane su dve prostorne celine i to :

1. kao posebna namene prostorna celina Predela izuzetnih odlika Potamišje, koja obuhvata granicu zaštićenog prirodnog dobra reke Tamiš sa inundacionom ravni i pašnjacima sa plitkim vodenim staništima u površini od 23 986 ha.

2. i zonu uticaja na posebnu namenu ( zaštitna zona prirodnog dobra), koju u najvećoj meri čini poljoprivredno zemljište, ali i delovi građevinskih područja pojedinih naselja i u celosti naselja Baranda, Boka, Idvor , Tomaševac i Šurjan

Granica i režimi zaštite utvrđeni su Studijom koju je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode 2013. i njom definisani režimi zaštite primenjuju se do donošenja akta o zaštiti.

Prostornim planom  su definisane  dozvoljene aktivnosti u oblasti zaštite, turizma i ruralnog razvoja i time stvoreni  preduslovi za dalji razvoj kako zaštićenog područja, tako i jedinica lokalne samouprave na čijoj je teritoriji prirodno dobro.