Divlje deponije u ataru: PONOVO PROBLEM NA DEPONIJI „BAJBUK“ U OPOVU

PONOVO PROBLEM NA DEPONIJI „BAJBUK“ U OPOVU

Opovo,
31. jul 2019;

Na
poziv grupe poljoprivrednika zamenik i pomoćnik predsednika opštine Žika
Nestorović i Nebojša Kovačević izašli su na atarski lokalitet „Bajbuk“ u Opovu
gde se nalazi divlja deponija. U pitanju je deponija koja je prethodnih godina
u više navrata sanirana i očišćena ali se, nažalost, vrlo brzo formira nova.

Problem
ove deponije jeste što se pored organskog otpada odlaže i drugo smeće,
plastika, staklo, metal, što deponiju čini lako zapaljivom, tako da se
relativno često dešavaju požari na okolnim njivama. Takođe, problem je što se
deponija nalazi neposredno uz atarski put, dobrim delom ulazi na taj put i
predstavlja prepreku ali i opasnost za radnu mehanizaciju.

Nakon
obilaska i razgovora sa poljoprivrednicima, pomoćnik predsednika opštine
Nebojša Kovačević je rekao da će se sprovesti potrebne mere kako bi se ova
deponija u narednom periodu sanirala i očistila, kao i da je potrebno uraditi granični
pojas sa atarskim putem.

S
druge strane, zamenik predsednika opštine Žika Nestorović je uputio apel
građanima da ne bacaju smeće na atarskim lokacijama i da će nadležne službe
biti prinuđene da sprovedu oštrije sankcije prema onima koji ne poštuju
zakonske norme i regulative.

Nakon
deponije na Bajbuku, Nestorović i Kovačević su obišli lokalitet „Gornji Ugar“
gde postoji problem oštećenih poprečnih atarskih puteva.




Opštinska narodna biblioteka Opovo: NA POLICAMA NOVIH 255 NASLOVA

NA POLICAMA NOVIH 255 NASLOVA

Opovo,
31. jul 2019;

Na policama Opštinske narodne biblioteke Opovo nalazi se novih 255 naslova. Knjige su dobijene redovnim godišnjim otkupom Ministarstva kulture i informisanja. Takođe, ONB Opovo je na konkursu za nabavku knjiga Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama dobila sredstva za kupovinu devet naslova dečijih knjiga, odnosno 45 primeraka.