Divlje deponije u ataru: PONOVO PROBLEM NA DEPONIJI „BAJBUK“ U OPOVU

image_pdfimage_print

PONOVO PROBLEM NA DEPONIJI „BAJBUK“ U OPOVU

Opovo, 31. jul 2019;

Na poziv grupe poljoprivrednika zamenik i pomoćnik predsednika opštine Žika Nestorović i Nebojša Kovačević izašli su na atarski lokalitet „Bajbuk“ u Opovu gde se nalazi divlja deponija. U pitanju je deponija koja je prethodnih godina u više navrata sanirana i očišćena ali se, nažalost, vrlo brzo formira nova.

Problem ove deponije jeste što se pored organskog otpada odlaže i drugo smeće, plastika, staklo, metal, što deponiju čini lako zapaljivom, tako da se relativno često dešavaju požari na okolnim njivama. Takođe, problem je što se deponija nalazi neposredno uz atarski put, dobrim delom ulazi na taj put i predstavlja prepreku ali i opasnost za radnu mehanizaciju.

Nakon obilaska i razgovora sa poljoprivrednicima, pomoćnik predsednika opštine Nebojša Kovačević je rekao da će se sprovesti potrebne mere kako bi se ova deponija u narednom periodu sanirala i očistila, kao i da je potrebno uraditi granični pojas sa atarskim putem.

S druge strane, zamenik predsednika opštine Žika Nestorović je uputio apel građanima da ne bacaju smeće na atarskim lokacijama i da će nadležne službe biti prinuđene da sprovedu oštrije sankcije prema onima koji ne poštuju zakonske norme i regulative.

Nakon deponije na Bajbuku, Nestorović i Kovačević su obišli lokalitet „Gornji Ugar“ gde postoji problem oštećenih poprečnih atarskih puteva.