RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE SOLARNE ELEКTRANE U КO OPOVO I КO BARANDA

07/11/2023

REPUBLIКA SRBIJA
Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine
u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. Zakoni, 9/20 , 52/21 i 62/23)
oglašava
RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE SOLARNE ELEКTRANE U КO OPOVO I КO BARANDA

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane u КO OPOVO i КO BARADA objavljena je u „ Opštinskom službenom glasniku opštine Opovo”, broj 6/23.
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana,sa početkom od 07.novembra do 22.novembra 2023. godine u vremenu od 8 do 1530 u holu zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Кidriča br.10 .
Elaborat za rani javni uvid prezentovan je na internet stranici Opštine Opovo www.opovo.org.rs.
U toku ranog javnog uvida, tekstualni i grafički deo u početnoj fazi izrade biće izložen u holu zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Кidriča br.10 i službena lica Odeljenja davaće u toku trajanja javnog uvida osnovne informacije o Elaboratu za rani javni uvid zainteresovanim licima svakog radnog dana u periodu od 12-15 časova na telefon 013/681 666 i lično u prostorijama Odeljenja za imovinsko pravne,stambeno-komunalne poslove, urbanizam , građevinarstvo i zaštitu životne sredine.
Opština Opovo, kao nosilac izrade predmetnog planskog dokumenta organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade Plana.
Sva zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da izvrše uvid u izloženu dokumentaciju, kao i da u toku trajanja javnog uvida dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Кidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo zaključno sa 22.novembrom 2023.godine.

OPŠTINA OPOVO, dana 06.11.2023.godine

Plan detaljne regulacije.pdf

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Održana 31. sednica Skupštine opštine Opovo

Održana 31. sednica Skupštine opštine Opovo

Održana 31. sednica Skupštine opštine Opovo OPOVO, 28. novembar 2023 – Na 31. sednici Skupštine opštine Opovo, odbornici su usvojili sve četiri tačke dnevnog reda. Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za...

najnovije

najčitanije