Dunav osiguranje: Predstavljena ponuda osiguranja za penzionere

10/02/2023

Predstavljena ponuda osiguranja za penzionere

Beograd, 10.februara 2023
/Tanjug/
Na današnjem skupu „Zlatno doba“ koji je povodom 100 godina penzijskog sistema u Srbiji organizovala Vlada Srbije i gde se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, učestvovala je i kompanija Dunav osiguranje. Predsednik je obišao štand Dunava i porazgovarao sa predstavnicima kompanije, članom Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“ Bojanom Raičevićem i direktorkom Direkcije za prodaju životnih osiguranja Nikoletom Šuber. Šubert je predstavila ponudu osiguranja za penzionere, saveze i udruženja penzionera. „Pored različitih individualnih vidova osiguranja namenjenih našim starijim klijentima Dunav osiguranje kroz dugogodišnju poslovnu saradnju sa oko 180 udruženja i saveza penzionera širom Srbije ima zaključene kolektivne polise životnog osiguranja kojima je osigurano 220.000 penzionera. Klijentima starijeg životnog doba namenjeno je i kolektivno osiguranje korisnika kredita, osmišljeno u cilju zaštite finansijske usluge koju koriste penzioneri“, rekla je ona. Dodala je da u saradnji s najvećim partnerom Dunav osiguranja Bankom Poštanskom štedionicom (BPŠ) svi penzioneri koji su korisnici kredita u toj banci automatski su osigurani u Dunavu. Prema njenim rečima ovu uslugu životnog osiguranja, u poslednjih pet godina saradnje sa Bankom Poštanskom Štedionicom koristi više od 450.000 penzionera. Iz Dunav osiguranja navode da se ova kuća stara o svim kategorijama stanovnika i da je partner i podrška udruženjima i savezima penzionera u sprovodjenju njihovih aktivnosti, projekata i manifestacija. Takođe navode da su radeći na principima društveno odgovornog poslovanja pouzdan partner Vladi Srbije u njenoj socijalno odgovornoj politici.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Javni poziv za prezentaciju  urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju   proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21...

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

OPOVO, 24. maj 2024 Grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova, kao i bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak. Zaključite neko od...

najnovije

najčitanije