Lokalna samouprava: Javni poziv za dodelu autosedišta za decu

09/02/2023

Javni poziv za dodelu autosedišta za decu

OPOVO, 8. februar 2023 – Opštinsko veće Opštine Opovo raspisalo je Javni poziv za dodelu autosedišta za decu.
Pravo na dodelu autosedišta za decu mogu da ostvare roditelji deteta  koji su ostvarili pravo na „paket za bebe“ u 2023. godini ili u 2022. godini počev od januara 2023. godine pa unzad zavisno od broja raspoloživih autosediša i broja podnetih zahteva, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine i koji imaju u vlasništvu putničko vozilo.
Potrebno je da podnosilac zahteva  ispuni sledeće uslove:

– da je ostvario pravo na „Paket za bebe“

– da jedan od roditelja ili član zajedničkog domaćinstva deteta ima u vlasništvu putnički automobil.

Uz zahtev za dodelu autosedišta za decu, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze:

  1. Fotokopiju lične karte
  2. Fotokopiju saobraćajne dozvole za putnički automobil

Dokazi  se dostavljaju  u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane opštine prilikom prijema zahteva.

Kriterijumi za rangiranje:

  1. Da je ostvario pravo na „paket za bebe“
  2. Da je jedan od roditelja ili član zajedničkod domaćinstva vlasnik putničkog automobila
  3. Broj dece u porodici kojima je autosedište potrebno ( kao pomoćni kriterijum u koliko bude više zahteva u odnosu na broj raspoloživih autosedišta)

Oglas ostaje otvoren 6 dana od dana objavljivanja.

Zahtev možete preuzeti: OVDE

pročitajte još i

najnovije

najčitanije