Lokalna samouprava: Održana 38. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

20/09/2022

Održana 38. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo
OPOVO, 20. sednica 2022 – Na 38. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo razmatrani su i usvojena rešenja i izveštaji za sledeće tačke dnevnog reda:
Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, za pokriće troškova naknade za rad Komisije za tehnički pregled objekta-priključak lokalnog puta Opovo-Debeljača na državni put II–A reda A-131;
Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, po zahtevu Mesne zajednice Opovo;
Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, po zahtevu budžetskog korisnika OŠ „Dositej Obradović“;
Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za period 01.08.2022. godine do 31.08.2022. godine;

 

pročitajte još i

najnovije

najčitanije