Lokalna samouprava: Održana 33. sednica Opštinskog veća

July 27, 2022

Održana 33. sednica Opštinskog veća

OPOVO, 27. jul 2022 – Na dnevnom redu 33. sednice Opštinskog veća Opštine Opovo, doneta su rešenja i zaključci za sledeće tačke dnevnog reda:

Zaključak o prihvatanju finansijskih izveštaja za 2021 godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja JP „Mladost“ Opovo i Izveštajem o poslovanju; Razmatarnje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na   Odluku Nadzornog odbora JP ”Mladost” Opovo o usvajanju cenovnika komunalnih usluga; Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju teksta javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji opštine Opovo; Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve po zahtevu MZ Sefkerin, za pokriće troškova nabavke materijala za uređenje dela puta do deponije; Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za period 01.06.2022. do 30.06.2022. godine;

pročitajte još i

najnovije

najčitanije