Opštinska uprava Opovo: Overa potpisa za parlamentarne izbore i uvid u Jedinstveni birački spisak

16/02/2022

Overa potpisa za parlamentarne izbore i uvid u Jedinstveni birački spisak

OPOVO, 16. februar 2022 – Obaveštavaju se politički subjekti zainteresovani za učešće na izborima za narodne poslanike, da će ovlašćeni overivači Opštinske uprave opštine Opovo biti dostupni za overu potpisa birača koji podržavaju izbornu listu kandidata za narodne poslanike.

Sa zahtevom  za angažovanje overivača Opštinske uprave opštine Opovo možete se obratiti direktno preko pisarnice ili neposredno načelniku Opštinske uprave na telefon br. 063/549594.

Obaveštavaju se građani  opštine Opovo da se izlaže Jedinstveni birački spisak-deo biračkog spiska za područje opštine Opovo, na osnovu koga će se 03.04.2022. godine održati izbori za narodne poslanike, na uvid u Opštinskoj upravi opštine Opovo, Borisa Kidriča 10, u prostorijama matične službe Opovo.

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 i zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska do 18.03.2022. godine u 24,00 nakon čega se birački spisak zaključuje.

Najkasnije 5(pet) dana pre dana zaključenja biračkog spiska, birač ima pravo da podnese zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za izmenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilaže ovlašćenje i potrebni dokazi.

Posle zaključenja biračkog spiska od 19.03.2022. godine do 30.03.2022. godine u 24 časa ( odnosno 72 sata pre dana određenog za održavanje izbora) građani i podnosilac proglašene izborne liste ili lice koje on ovlasti, mogu zahtev za promenu u Jedinstvenom biračkom spisku podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave neposredno ili preko Opštinske uprave opštine Opovo po mestu prebivališta.

 U postupku vršenja uvida u Jedinstveni birački spisak, lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave i lica koja zahtevaju uvid dužni su da postupaju u skladu sa zakonom koji se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u  biračkom spisku podnosi se Opštinskoj upravi opštine Opovo pismeno na adresu: Opštinska uprava opštine Opovo, Borisa Kidriča broj 10, Opovo ili neposredno u službenim prostorijama matične službe Opovo.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/  unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana ili registarskom broju lične karte.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Odloženo prskanje komaraca za sledeću sedmicu

Odloženo prskanje komaraca za sledeću sedmicu

OPOVO, 19. Jun 2024 Opština Opovo obaveštava građane da je  planiran tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje  planiran za četvrtak 20.06.2024. godine odložen za sledeću nedelju. Razlog odlaganja je previše visoka temperatura i tretman ne bi...

najnovije

najčitanije