Zaštita životne sredine: Sanacija i uređenje divljih smetlišta

03/06/2021

Sanacija i uređenje divljih smetlišta

OPOVO, 3. jun 2021 – Na osnovu inspekcijskog nadzora Inspekcije za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opovo i sačinjenog zapisnika, na celoj teritoriji Opštine Opovo sprovodi se sanacija i uređenje divljih smetlišta.

Determinisano je osam takvih smetlišta i trenutno se obavlja čišćenje lokacija Bajbuk u Opovu, Jer u Sefkerinu i kod stare ciglane u Sakulama.

Sredstva za izvođenje radova planirana su budžetom Opštine Opovo za 2021. godinu sa pozicije budžetski fond za zaštitu životne sredine. Ukupno planirana sredstva za realzaciju aktivnosti koje će se sprovoditi tokom godine iznose 2. miliona dinara sa pdv-om.

U pripremi nova odluka o odlaganju otpada

Komunalni otpad se sakuplja, ponovo iskorišćava i odlaže u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i posebnim propisima kojima se uređuju komunalne delatnosti.
Opština Opovo je poslove održavanja čistoće na svojoj teritoriji od 2009. godine poverila „Brantner otpadnoj privredi“ D.O.O.
Domaćinstva i drugi proizvođači komunalnog otpada su dužna da odlažu  otpad iz domaćinstva u kante ili kontejnere koje obezbeđuje „Brantner otpadnoj privredi“ D.O.O.
Opasan otpad iz domaćinstava ( otpadne baterije, akumulatori, ulja, otpad od električnih i elektronskih proizvoda , bojei lakovi, pesticidi…) predaje se ovlašćenom operateru.
Domaćinstva su u obavezi da vrše selekciju i odvojeno skupljanje otpada radi reciklaže( papir,metal, plastika, staklo)
Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da Odlukom utvrdi  lokacije za odlaganje inertnog, odnosno građevinskog otpada i otpada od rušenja na kojima se može odlagati samo ta vrsta otpada.   Na snazi je Odluka iz 2010. godine a zbog promene pojedinih lokacija, u pripremi je nova odluka.
Biorazgradivi otpad se takođe odlaže na utvrđene lokacije.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije