Komesarijat za izbeglice: POTPISANI UGOVORI O KUPOVINI SEOSKIH KUĆA ZA IZBEGLA LICA (VIDEO)

image_pdfimage_print

POTPISANI UGOVORI O KUPOVINI SEOSKIH KUĆA ZA IZBEGLA LICA

Opovo, 12. oktobar 2020;

U kabinetu predsednika opštine potpisani su ugovori kojima se regulišu međusobna prava, obaveze u odgovornosti ugovornih strana u postupku dodele pomoći korisniku za poboljšanje uslova stanovanja kroz kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom i kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne kuće za izbegla lica.

„Danas smo odradili potpisivanje ugovora između Opštine Opovo, korisnika i prodavaca. Ovo je jedna u nizu saradnji između Opštine Opovo i Komesarijata za izbeglice i ja moram samo da naglasim da je naša opština vrlo voljna da učestvuje u svakom od tih projekata koje Komesarijat ponudi za zbrinjavanje izbeglih lica i delom svojih sopstvenih sredstava od 5 odsto učešća“, izjavila je nakon potpisivanja ugovora poverenik za izbeglice Opštine Opovo Ivanka Petrov.

Komesarijat za izbeglice i Opština Opovo zaključili su Ugovor o saradnji na realizaciji dodele pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglih lica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je Opštini Opovo dodeljen iznos od 2.660.000 dinara uz učešće lokalne samouprave od 140.000 dinara. Od toga 2.400.000 dinara namenjeno je za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i 400.000 dinara za nabavku građevinskog materijala za popravku i adaptaciju.

Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, javnu upravu i opšte poslove Opštinske uprave Opovo Ankica Jožika najavljuje nastavak apliciranja na konkursima kako bi se i preostalim izbeglim licima pomoglo u pogledu stanovanja. 

„Kao i prethodnih godina i ove godine lokalna samouprava je opredelila deo sredstava i konkurisala na projekat Komeserijata za izbeglice Republike Srbije i na taj način obezbedila novčana sredstva za kupovinu dve kuće sa okućnicama, a u cilju poboljšanja položaja izbeglih lica koja su prijavljena, odnosno koja borave na teritoriji Opštine Opovo. Zadatak lokalne samouprave je bio da formira određenu komisiju, koja je zajedno sa predstavnicima Komeserijata za izbeglice izvršila odabir korisnika, donela odluku i danas smo prisustvovali potpisivanju trojnih ugovora između predsednika opštine, odnosno Opštine Opovo, korisnika i lica koja prodaju te kuće – seoska domaćinstva. Nadamo se da ćemo ove akcije i dalje nastaviti, aplicirati na konkursima, a to svakako hoćemo, tako da ćemo pokušati da rešimo problem i preostalih lica čije potrebe nisu u potpunosti zadovoljene, kako u poglede stanovanja, tako i materijalnih potreba“, rekla je Jožika.

Jedan od korisnika koji je potpisao ugovor Milan Ralić izrazio je zadovoljstvo i zahavlio se na realizaciji projekta.

„Želim da kažem da je ovo jedan sjajan projekat i da zaista mnogo pomaže ljudima. Zahvaljujem se lokalnoj samoupravi i pre svega želim da se zahvalim Ivanki Petrov kao predtavniku Komeserijata za izbegla lica“, poručio je Ralić.

Inače, saradnja lokalne samouprave i Komeserijata za izbeglice Republike Srbije traje dugi niz godina kroz realizaciju projekata kojima se pomaže izbeglim i raseljenim licima kupovinom seoskih kuća sa okućnicama, nabavkom građevinskog materijala, ogreva za zimu i jednokratne novčane pomoći.