Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine: BIOLOŠKO SUZBIJANJE LARVI KOMARACA

image_pdfimage_print

BIOLOŠKO SUZBIJANJE LARVI KOMARACA

Opovo, 7. jun 2019;

U okviru realizacije suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini koje sprovodi Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, izvođač  EKOSAN PLUS d.o.o. Beograd – Zemun na teritoriji opštine Opovo izveo je pet tretmana biološkog suzbijanja larvi komaraca:

  1. tretman  u periodu od 09.04. – 18.04.2019. godine  – Avio tretman preparatom VectoBac WG na lokalitetu priobalja reke Tamiš, kanala, jezera i bara, obuhvaćene površine od 150 ha
  2. tretman 04.05.2019. godine – tretman sa zemlje preparatom LARVASTOP ZG i PIRIPROX ZG na lokalitetu kanali, jezera i bare, obuhvaćene površine 70ha
  3. tretman 11.05.2019. godine – tretman sa zemlje,obuhvaćena površina 90ha
  4. tretman  11.05.2019. godine  – Avio tretman, obuhvaćena površina od 150 ha
  5. tretman 31.05.2019. godine – tretman sa zemlje, obuhvaćena površina 90ha

Specifičnost sprovođenja suzbijanja komaraca  svake godinue vezana je za brojnost i karakteristike njihove populacije i  direktno je uslovljena vremenskim uslovima. Dug i obilan kišni period ovog proleća uz odgovarajuće temperature doveo je do složene situacije gde nije bilo moguće izvršiti tretman odraslih formi ali se zato  intenzivno delovalo larvicidima.

Povoljni vremenski uslovi omogućiće nam tretiranje odraslih formi komaraca u najavljenom terminu tako da će se primenom svih raspoloživih metoda brojnost populacije svesti na prihvatljivu meru.