Javni poziv: Prezentacija  urbanističkog projekta

Javni poziv: Prezentacija  urbanističkog projekta

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/2020...

read more
Str Izbor: Povoljne cene i kvalitetna roba, posetite nas

Str Izbor: Povoljne cene i kvalitetna roba, posetite nas

Povoljne cene i kvalitetna roba, posetite nas Samostalna trgovinska radnja IZBOR u Opovu ima u ponudi širok asortiman kvalitetne robe po povoljnim cenama. Posebno izdvajamo kvalitetan i povoljan SREBRNI NAKIT, zatim FARBE ZA KOSU, mušku i žensku KOZMETIKU kao i POKLON...

read more

najnovije

najčitanije