1

Razumevanjem do tolerancije (8): PREDRASUDA KAO OSNOVNI RAZLOG NETOLERANCIJE

PREDRASUDA KAO OSNOVNI RAZLOG NETOLERANCIJE
Opovo, 28. decembar 2014;
Projekat „Razumevanjem do tolerancije“ finansiran je od strane Ministarstva kulture i informisanja“.

Tokom ove godine u rubrici (projektu) „Razumevanjem do tolerancije“ obradili smo ukupno pet tema, kojima smo analizirali globalne društvene probleme na lokalnim primerima. Objavljene su reportaže o latentnoj diskriminaciji osoba sa invaliditetom, položaju i obrazovanju romske etničke grupe, osobama koje su zaražene HIV virusom, nacionalnoj i verskoj netrpeljivosti i nasilju u porodici.

Prvobitna ideja projekta je bila da se obrade četiri teme sa po dve reportaže od kojih bi prva bila priča iz „subjektivnog kadra“ neposrednog učesnika priče, njegovim iskustvima u vezi analiziranog problema, dok bi se druga reportaža sastojala iz analize opšteg problema iz vizure relevantnih institucija i organizacija i načina rešavanja na lokalu.

Međutim, osim prve dve teme (latentna diskriminacija osoba sa invaliditetom i položaj romske etničke grupe) nismo uspeli da pronađemo sagovornike koji bi pristali da otvoreno pričaju o svojim iskustvima na ovu temu, posebno što smo u planu imali i teme kao što je LGBT populacija i bolesti zavisnosti (narkomanija, alkoholizam i kockanje).

To su osnovni razlozi što dinamika objavljivanja priloga nije bila ujednačena, a drugi deo projektnih reportaža se zasnovao samo na tekstovima koji su obrađivali opštu temu sa lokalnim podacima. Ipak, i sama nespremnost i strah ljudi da direktno pričaju o ovim temama daje nam značajan podatak za analizu.

Hteli to priznamo ili ne, u našoj sredini još uvek vladaju predrasude, a netolerancija je izražena u većoj ili manjoj meri u zavisnosti od problema. Postoje teme o kojima se javno ne priča, odnosno nema razumevanja za javno deklarisanje seksualne orijentacije, bolesti zavisnosti ili HIV-a.

Na osnovu istraživanja i anketiranja na terenu, zatim reakcija čitalaca preko komentara i društvenih mreža, može se vrlo jasno potvrditi prethodna konstatacija. Kao primarni razlozi netolerancije može se izdvojiti stereotipno zaključivanje zasnovano na predrasudama, koje su rezultat neobrazovanja i neinformisanosti. Dobra strana je činjenica da su ovi stereotipi u mnogo manjoj meri zastupljeni kod mlađeg stanovništva i u visoko obrazovanoj populaciji, što daje nadu da se ovi problemi vremenom ipak mogu prevazići.

Bitna stvar ovog projekta jeste da se o ovim problemima otvoreno govori, da se jasno determinišu i na taj način prizna da oni zaista postoje. Objavljene reportaže ovog projekta su samo početak i inicijalna kapisla kojom smo želeli da ih pokrenemo sa „mrtve tačke“ i u saradnji sa relevantnim institucijama, ustanovama i nevladinim organizacijama, nastavimo proces rešavanja, a to je ukazivanje na probleme, njihova analiza i konačno demistifikacija stereotipa i predrasuda.