Opštinska uprava Opovo: PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA I MAČAKA LUTALICA

26/12/2014

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA  ZA NAKNADU   ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA I MAČAKA LUTALICA
Opovo, 25. decembar 2014;
Opštinsko veće opštine Opovo je na sednici održanoj dana 09.12.2014. donelo Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa i mačaka lutalica na teritoriji opštine Opovo, koji je objavljen u „Opštinskom službenom glasniku opštine Opovo“ br.6 od 17. decembra 2014. godine.

U slučaju ujeda od strane psa ili mačke lutalice oštećeno lice je u obavezi da se odmah po nanetoj povredi obrati:

  1. zdravstvenoj ustanovi radi zbrinjavanja;
  2. obavesti Policijsku stanicu u Opovu o čemu će nadležno lice sačiniti službenu belešku;
  3. podnese pisanu prijavu inspekciji za zaštitu životne sredine ili komunalnoj inspekciji Opštinske uprave Opovo u roku od 24 časa ( izuzetno 72 časa) nakon ujeda, pri čemu mu nadležni inspektor izdaje potvrdu.

Oštećeno lice je u obavezi da sa nadležnim inspektorima ode na lice mesta radi utvrđivanja činjenica (pretpostavljeni razlog ujeda-agresivna životinja , zlostavljaje životinje…) fotografisanje životinje i dr.
DSC_0024

Inspektor za zaštitu životne sredine i/ ili komunalni inspektor dužni su da u saradnji sa nadležnom veterinarskom stanicom preduzmu korake u identifikaciji psa ili mačke kada se na osnovu postojećeg čipa utvrđuje njihov vlasnik ili držalac odnosno u slučaju neobeležene životinje prikupljaju podaci u cilju utvrđivanja da li se radi o lutalici ili vlasničkom psu.

Oštećeno lice može  da podnese zahtev za naknadu štete usled ujeda od strane napuštene životinje načelniku Opštinske uprave u roku od 8 dana ( izuzuzetno 15 dana) od dana štetnog događaja. Uz zahtev, oštećeno lice obavezno dostavlja:

  1. fotokopiju lične karte;
  2. potvrdu izdatu od strane nadležnog inspektora da je slučaj prijavljen u roku;
  3. službenu belešku izdatu od strane PS Opovo
  4. kompletnu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na povredu i ostalo vezano sa tim ( izveštaj epidemiologa i odgovarajućeg specijaliste u zavisnosti od nanete povrede);
  5. fotografije mesta ( deo tela) ujeda;
  6. pismenu izjavu podnosioca o spornom događaju pod pretnjom moralne, materijalne i krivične odgovornosti za davanje lažne izjave;
  7. druge dokaze koji mogu biti od značaja za rešavanje zahteva.

Formirana komisija razmatra primljene zahteve i u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica prikuplja dodatne informacije, može pozvati oštećeno lice, uzeti izjave svedoka događaja, vršiti konsultacije i provere sa nadležnim organima i ustanovama. Nakon toga, komisija donosi odluku i upućuje predlog  načelniku Opštinske uprave za rešavanje podnetog zahteva koji može biti prihvaćen, odbijen ili odbačen.

 Inspektorka za zaštitu životne sredine
dr vet.med. Marina Mitrović
DSC_0021

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Opštinska uprava Opovo: Tri paketa za novorođene bebe

Opštinska uprava Opovo: Tri paketa za novorođene bebe

Tri paketa za novorođene bebe OPOVO, 15. septembar 2023 - U drugoj septembarskoj raspodeli paketa za novorođene bebe Opštinska uprava Opovo je uručila tri paketa za tri dečaka. Jedna prinova je avgustovska i dve septembarske, a dve bebe su iz Opova i jedna iz Sakula....

najnovije

najčitanije