1

OŠ „Dositej Obradović“ Opovo: ZAJEDNO JE LAKO ZNATI KAKO – AKTIVNOSTI U DECEMBRU

ZAJEDNO JE LAKO ZNATI KAKO – AKTIVNOSTI U DECEMBRU
Opovo, 23. decembar 2014;
Projekat „Zajedno je lako znati kako“ nastavlja se brojnim aktivnostima i tokom decembra. U okviru radionice sa temom „Šta je sve kultura“ (8. decembar) učestvovali su učenici članovi Vršnjačkog tima i Učeničkog parlamenta, koji su na ovu temu odgovarali u formi eseja.
33214

Nedelju dana kasnije (15. decembar) organizovana je obuka radioničara, kako bi svojim mlađim drugarima predstavili interkulturalnost na zanimljiv i njima primeren način.

I konačno, 18. decembra održana je radionica gde su prisustvovali učenici od prvog do četvrtok razreda, a koju su vodili učenici članovi Vršnjačkog tima i Učeničkog parlamenta, koji su prethodno obučeni za vođenje radionice od strane pedagoškog asistenta.
33212

Kroz radionicu učenicima su predstvaljeni odnosi unutar grupe, sličnosti i razlike na grupnom i individualnom nivou, a na način prilagođen uzrastu učenika.

Zaključak učenika sa radionice je da je bolje i lepše kada smo različiti a zajedno. Projekat „Zajedno je lako znati kako“, koji finansira Ekumenska humanitarna organizacija,a koja se bavi temom interkulturalnosti.

Lidija Cvijović

Pedagoški asistent
33216