Sutra licitacija za tezge na pijaci od 10h u Kulturnom centru

06/03/2024

u OGLASI

OPOVO, 6. Mart 2024

Pozivaju se zainteresovani građani da prisustvuju licitaciji tezgi na novoj zelenoj pijaci u Opovu.

———————————————————————————————————————————————————-
Odluka o sprovođenju postupka izdavanja pijačnog poslovnog prostora putem  javnog nadmetanja
licitacije

 

-Javno nadmetanje (licitacija) će se održati 07.03.2024. godine  sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Opštine Opovo, Borisa Kidriča br. 10 (Kulturni centar), Opovo.

 

  1. Stalna pijačna mesta – pokrivene pijačne tezge broj:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

(navesti broj tezge)

po početnoj ceni od 5.250,00 dinara za period od 01.04.2024. do 31.12.2024. godine.

 

  1. Pokretne prodavnice – nepokrivena pijačne tezge broj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

(navesti broj tezge)

 

po početnoj ceni od 3.000,00 dinara za period od 01.04.2024. do 31.12.2024. godine.

 

Za učešće u licitaciji ne polaže se depozit.

Komisija proverava da li su ispunjeni svi predviđeni uslovi.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se javno, istog dana, u prostorijama Opštine Opovo, ul. Borisa Kidriča br. 10 (Kulturni centar), a na oglasnoj tabli ispred pijace objavljuje se istog dana odluka Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Postupak licitacije je javan.

Postupak sprovodi Komisija, a vodi ga predsednik Komisije.

Postupak licitacije počinje na taj način što predsednik Komisije pročita evidencioni broj pijačnog poslovnog prostora, njegovu veličinu i namenu, prisutni se obaveštavaju o početnoj ceni na licitaciji i prozovu se zainteresovani učesnici koji su podneli prijave nakon čega se pristupa licitiranju.

Visina licitacionog koraka iznosi 200,00 dinara.

Zakupac pijačnog poslovnog prostora postaje onaj učesnik licitacije koji je ponudio najveći iznos zakupnine

O sprovedenom postupku licitacije Komisija sačinjava zapisnik.

Na odluku Komisije, nezadovoljni učesnik licitacije može u roku od 24 časa podneti prigovor direktoru Preduzeća.

Odluka direktora doneta po prigovoru iz stava 1. ovog člana je konačna.

Najpovoljniji ponuđač  zaključuje ugovor o zakupu u roku od 2 dana od dana dostavljanja ugovora od strane JP „Mladost“ Opovo.

Jedan zakupac može zakupiti najviše 2 (dve) tezge .

  Predsednik Komisije

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA OPOVO
JP „MLADOST“ OPOVO
BROJ: 203/2024
DANA: 06.03.2024. godine
O P O V O

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Javni poziv za prezentaciju  urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju   proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21...

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

OPOVO, 24. maj 2024 Grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova, kao i bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak. Zaključite neko od...

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Neradni dani tokom predstojećih praznika OPOVO, 24. april 2024 – Brantner otpadna privreda obaveštava građane i korisnike svojih usluga da tokom predstojećih praznika neće raditi: SREDA – 01.05.2024 ČETVRTAK – 02.05.2024 PETAK – 03.05.2024 PONEDELJAK –...

najnovije

najčitanije