JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU (LICITACIJI) ZA ZAKUP TEZGI NA PIJACI U OPOVU ZA 2024. GODINU

29/02/2024

u OGLASI

(Obaveštenje o slobodnom pijačnom prostoru)

 1. Predmet zakupa:

Stalna pijačna mesta – pokrivene pijačne tezge  (od broja 1 do broja 18) i pokretne prodavnice – nepokrivena pijačne tezge (od broja 1 do broja 10).

Predmet zakupa se nalazi na pijaci u Opovu.

Pokretna imovina se daje u zakup u viđenom stanju, bez mogućnosti reklamacije.

Postupak za uzimanje učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) i način zakupa dat je u okviru dokumentacije (obrazac/prijava) za javno nadmetanje.

 1. Obavezni uslovi prodaje:

Početna cena pokrivene pijačne tezge iz cenovnika za period: od 01.04.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 5.250,00 dinara.

Početna cena nepokrivene pijačne tezge iz cenovnika za period: od 01.04.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 3.000,00 dinara.

Depozit: nema depozita

 1. Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji):

Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) ima domaće ili strano fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje je:

 1. a) Podnelo prijavu za učešće na javnom nadmetanju
 2. Razgledanje predmeta zakupa:

Obilazak pijace sa konačnim rasporedom tezgi može se obaviti  dana  02.03.2024. godine  u vremenu od  8.00 časova do 11.00 časova.

 1. Podnošenje prijava:

Prijava se podnosi pismeno na adresu:

JP „Mladost“  Opovo, Ive Lole Ribara 1 J, 26204 Opovo

ili lično u prostorijama preduzeća od 01.03.2024. godine do 05.03.2024. godine,

radnim danima od 8.00 do 15.00 časova.

Prijave se podnose na obrascima koje možete dobiti u prostorijama preduzeća počev od  01.03.2024. godine radnim danima od 8.00 do 15.00 časova. Obrasci su besplatni.

 1. Održavanje javnog nadmetanja (licitacije):

Javno nadmetanje (licitacija) će se održati 07.03.2024.godine  sa početkom u 10.00                    časova u prostorijama Opštine Opovo, Borisa Kidriča br. 10 (Kulturni centar).

Način sprovođenja javnog nadmetanja (licitacije) i zaključivanja Ugovora o zakupu detaljno je objašnjen u Uputstvu za učesnike, koje je sastavni deo dokumentacije koje se dobija uz preuzimanje obrasca prijave.

Jedan zakupac može zakupiti najviše 2 (dve) tezge.

 1. Pitanja i dodatno objašnjenje:

Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim pozivom, zainteresovana lica mogu kontaktirati:

 • Ivan Civrić, 013/681544, radnim danima od 7.00 – 15.00 časova.

 

Obrazac prijave preuzmite: OVDE

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju  proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21...

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

OPOVO, 24. maj 2024 Grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova, kao i bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak. Zaključite neko od...

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Neradni dani tokom predstojećih praznika OPOVO, 24. april 2024 – Brantner otpadna privreda obaveštava građane i korisnike svojih usluga da tokom predstojećih praznika neće raditi: SREDA – 01.05.2024 ČETVRTAK – 02.05.2024 PETAK – 03.05.2024 PONEDELJAK –...

najnovije

najčitanije