Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko–arhitektonske razrade lokacije za izgradnju sportsko- rekreativnog kompleksa

31/01/2024

u OGLASI

Na osnovu člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik
Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-
odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-
dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za
imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo
i zaštitu životne sredine

OGLAŠAVA
Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko–arhitektonske razrade lokacije za izgradnju sportsko- rekreativnog kompleksa na katastarskoj parceli br.153/1 KO Sefkerin

1. Javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko
–arhitektonske razrade lokacije za izgradnju sportsko-rekreativnog kompleksa
na katastarskoj parceli br.153/1 KO Sefkerin, za investitora Opština Opovo
2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj projekta UP-1301/23 od
decembra 2023.godine je “ANDZOR ENGINEERING“ DOO Društvo za
projektovanje, urbanizam i ekologiju , ul.Ive Andrića br.13, Novi Sad, odgovorni
urbanista je Marija Stojković, mast.inž.arh.-licenca br.221 A108 22

3.Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade
Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od
08.02.2024.godine do 19.02.2024.godine u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

4.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u
prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne,
stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne
sredine i na telefon 013/ 681 666, kontakt osoba Rade Cvetanović i Jasna
Kočović.

5.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u
digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet
glasilu „Glas Opova“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.)

6.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u
Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana
dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za imovinsko
pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu
životne sredine, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa
Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana
trajanja javne prezentacije zaključno sa 19.02.2024.godine.

Opovo, 31.01.2024.god.

URBANISTIČKI PROJEKAT

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Oglas: Kuća u centru Opova na prodaju

Oglas: Kuća u centru Opova na prodaju

Kuća u centru Opova na prodaju OPOVO, 1. februar 2024 Na prodaju kuća u centru Opova,  ulica Šumska 7, ulična kanalizacija, 200 m2, plac 6,5 ari. Uz kuću su  garaža i pomoćna prostorija. Kuća ima dva kupatila u funkciji, centralno grejanje na čvrsto gorivo i na...

najnovije

najčitanije