Skupština opštine Opovo: Usvojen drugi rebalans opštinskog budžeta

30/10/2023

Usvojen drugi rebalans opštinskog budžeta

OPOVO, 30. oktobar 2023 – Na 31. sednici lokalnog parlamenta razmatrano je i usvojeno 13 tačaka dnevnog reda.

Rebalans budžeta je obrazložio predsednik opštine Miloš Markov. Predlogom Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Opovo za 2023. godinu (Rebalans II) vrši se usklađivanje prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta Opštine Opovo, na višem nivou u odnosu na prethodni plan. Ukupan budžet je projektovan na nivou od 663.754.655 dinara, a povećanje je rezultat uvećanja prihoda iz budžeta u iznosu od 19.643.000 dinara i uvećanja po osnovu donacija i transfera u iznosu od 51.916.884 dinara, što je ukupno uvećanje od 71.559.884 dinara.

Odlukom o obrazovanju Komisije za planove opštine Opovo obrazuje se Komisija u sastavu: Radmila Radonjić, dipl. Inž. arh. (predsednik komisije), Petar Andrić, dipl. inž arh. (član), Jelena Jović, dipl. inž. arh. (član), Rade Cvetanović, mast. inž. građ. (zamenik predsednika komisije), Jasna Kočović, dipl. inž. arh (sekretar komisije).

Rešenjem o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja imenuju se Bojana Nedeljković (Sefkerin), Danijela Novakov (Opovo), Milan Vitolić (Baranda), Višnja Zekić (Sakule) i Jovana Mladenović (Sefkerin).

Rešenjem o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Bambi“ Opovo, razrešava se dužnosti člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Bambi“ Opovo, pre isteka mandata iz razloga prestanka zakonskog okvira, a za člana Upravnog odbora imenuje se Jasna Bulat.

Rešenjem o izmeni Rešenja o  imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Opovo, razrešava se dužnosti člana Školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Opovo, pre isteka mandata iz razloga prestanka zakonskog okvira, a za člana Školskog odbora iz reda roditelja imenuje se Aleksandar Krstić.

Rešenjem o prestanku funkcije člana Opštinskog veća opštine Opovo kontatovana je ostavka Gorana Fogla na funkciju člana Opštinskog veća opštine Opovo.

Rešenjem o prestanku funkcije sekretara Skupštine opštine Opovo, utvrđen je prestanak mandata Jeleni Petrović, sekretaru Skupštine opštine Opovo, na osnovu podnete ostavke.

Rešenjem o postavljenju sekretara Skupštine opštine Opovo, Goran Fogl je postavljen za novog sekretara Skupštine opštine Opovo.

Rešenjem o razrešenju dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opovo, na lični zahtev razrešena je dužnosti pre isteka mandata Jelena Bjelica, diplomirani pedagog, dok je Rešenjem o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opovo imenovana Jelena Petrović, diplomirani pravnik.

Usvojeno je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Bambi“ Opovo za radnu 2023/2024. godinu.

Rešenjem o izmeni rešenja o izboru Saveta za privredu, razvoj, budžet i finansije, razrešava se član Saveta Miroslav Kostić iz Opova, a bira se Marija Andra Brad iz Opova.

Odlukom o izmenama i dopunama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije opštine Opovo u stalnom sastavu, razrešava se zamenik predsednika dipl. Pravnik Radmila Maksimović, a imenuje dipl. Pravnik Jelena Petrović, razrešava se zamenik člana Nikoleta Spasić, a imenuje Radmila Maksimović, razrešava se član Sava Lekić, a imenuje Nada Janković, razrešava se zamenik sekretara Jelena Petrović, a imenuje dipl. Pravnik Goran Fogl.

 

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije