Opštinski štab za vanredne situacije: Proglašena vanredna situacija zbog epidemije afričke kuge svinja

21/08/2023

Proglašena vanredna situacija zbog epidemije afričke kuge svinja

OPOVO, 21. avgust 2023 – Na osnovu člana  39. stav 1.  Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 87/18),  člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018)  i člana 66. Statuta opštine Opovo („Opštinski službeni glasnik opštine Opovo“, broj 2/19)  i na osnovu Zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Opovo broj 06-41/23 od 21.08.2023. godine, predsednik opštine Opovo donosi ODLUKU O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA CELOJ TERITORIJI OPŠTINE OPOVO

Član 1.

Proglašava se vanredna situacija na celoj teritoriji opštine Opovo.

Član 2.

Vanredna situacija se proglašava zbog širenja zarazne bolesti „Afričke kuge svinja“ a radi sprovođenja preventivnih i operativnih mera i zaštite, otklanjanje posledica i rizika i pretnji po stanovništvo, materijalna dobrai životnu sredinu.

Član 3.

O sprovođenju ove odluke staraće se Opštinski štab za vanredne situacije opštine Opovo u skladu sa članom 43. i 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 87/18).

Član 4.

Ovu odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Pančevo, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektor za vanredne situacije, Odeljenju za VS u Pančevu, Javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Opštinskom službenom glasniku opštine Opovo.

 

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Akcija orezivanja krošnji u Sefkerinu

Akcija orezivanja krošnji u Sefkerinu

SEFKERIN, 11. jul 2024 – U Sefkerinu su danas startovali radovi na orezivanju krošnji i granja koje predstavljaju smetnju žicama na elektrovodovima. Lokalna samouprava i Mesna zajednica Sefkerin su u konsultaciji sa građanima detektovali 15 lokacija u Sefkerinu gde je...

Kako izgleda novi saziv Skupštine opštine Opovo

Kako izgleda novi saziv Skupštine opštine Opovo

OPOVO, 8. jul 2024 – Na predstojećoj Konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Opovo biće verifikovani odbornički madati na osnovu Izveštaja o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Opovo održanih 2. juna 2024. godine, koji podnosi Opštinska izborna...

najnovije

najčitanije