Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

07/08/2023

Obaveštenje za javnost

Centar Ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem ( uputni rok septembar 2023. godine ) i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire ( uputni rok septembar 2023. godine) .

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa :

Opšti uslovi:
 da je državljanin Republike Srbije;
 da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
 da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
 da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
 da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih uslova kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
 da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;
 da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
 da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za DSVR ličnim dolaskom u Centar MO Pančevo (ul. Miloša Obrenovića broj 1, 26000 Pančevo) kao i preko portala e- Uprave
( aplikacija „ Dobrovoljac“) ili na šalterima JP „ Pošte Srbije.“

Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, ili u Centru Ministarstva Odbrane Pančevo na gore naznačenoj adresi, gde mogu podneti i prijavu.
Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije: Sombor, Valjevo ili Leskovac.
Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.
Služenje vojnog sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

Centar Ministarstva odbrane Pančevo

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije