Prevoz Milanović: Aranžamani za Sarajevo, Sutomore, Ostrog i Mileševu

25/06/2023

u OGLASI

Aranžamani za Sarajevo, Sutomore, Ostrog i Mileševu

OPOVO, 25. jun 2023 – Prevoz Milanović organizuje u julu dva povoljna i zanimljiva aranžmana čije su destinacije Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

OPOVO – SARAJEVO 14. jul – 16. jul
Polazak u 5:00h iz Opova (14. jul), dva noćenja u planinarskom domu na Bjelašnici, obilazak Sarajeva (15. jul), povratak 16, jula u popodnevnim časovima. Cena 90 evra.

 

OPOVO – SUTOMORE – OSTROG – MILEŠEVA, 28. jul – 30. jul
Polazak iz Opova u 20:00h (28. jul), kupanje u Sutomoru i noćenje na Ostrogu (29. jul), povratak i obilazak manastira Kumanice i Mileševa (30. jul). Cena 5.000 dinara.

Kontakt: 061 68 75 224 Zlatoja Momčilov Krivi

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Javni poziv za prezentaciju  urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju   proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21...

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

OPOVO, 24. maj 2024 Grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova, kao i bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak. Zaključite neko od...

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Neradni dani tokom predstojećih praznika OPOVO, 24. april 2024 – Brantner otpadna privreda obaveštava građane i korisnike svojih usluga da tokom predstojećih praznika neće raditi: SREDA – 01.05.2024 ČETVRTAK – 02.05.2024 PETAK – 03.05.2024 PONEDELJAK –...

najnovije

najčitanije