Svetski dan civilne zaštite: Održan radni sastanak Opštinskog štaba za vanredne situacije

01/03/2023

Održan radni sastanak Opštinskog štaba za vanredne situacije

OPOVO, 1. mart 2023 – Povodom Svetskog dana civilne zaštite, održan je radni sastanak Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Opovo, s ciljem da se ukaže na značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju svih tipova nesreća i katastrofa i suočavanju sa njima, kao i da im se oda priznanje za sve napore, žrtve i podvige.

Pored članova Opštinskog štaba za vanredene situacije u radu sastanka su učestvovali i poverenici civilne zaštite iz Opova. Analizirane su dosadašnje aktivnosti u vezi rada civilne zaštite, kao i do sada donete odluke i akti. U narednom periodu u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije i Ministarstvom odbrane, intenziviraće se aktivnosti vezane za samo formiranje jedinica civilne zaštite i za njihovo opremanje.

Civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju vanrednih situacija, koje prevazilaze mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa.

Takođe, Sektor za vanredne situacije Ministrarstva unutrašnjih poslova intenzivno radi na jačanju civilne zaštite, a do sada je formirano 111 specijalizovanih jedinica.

Osnovnu obuku prošlo je oko 2.800 pripadnika koji su raspoređeni u specijalizovane jedinica civilne zaštite za  gašenje požara, spasavanje na vodi i pod vodom, pružanje prve pomoći, radiološko-hemijsko-biološku zaštitu, spasavanje iz ruševina, zbrinjavanje i slično.

Za specijalizovane jedinice civilne zaštite koje su prošle osnovnu obuku, svake godine se održavaju treninzi gde se uvežbavaju i obnavljaju stečena znanja.

Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu koja promoviše rad službi civilne zaštite širom sveta i ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi, na Generalnoj skupštini 1990. godine ustanovila je 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite. Tog dana, 1972. godine usvojen je statut ove organizacije kao okvir njenog delovanja.

 

pročitajte još i

najnovije

najčitanije