Opštinska uprava Opovo – komunalna inspekcija: Izdavanje parking karti za osobe sa invaliditetom za 2023. godinu

20/01/2023

Izdavanje parking karti za osobe sa invaliditetom za 2023. godinu

Opovo, 20.01.2023.

Кomunalni inspektor Opštinske uprave Opovo obaveštava osobe sa invaliditetom da podnošenjem zahteva za izdavanje parking karte mogu iskoristiti svoje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima. Uz zahtev, prilaže se:

-Fotokopija lične karte, odnosno uverenje o prebivalištu osobe sa invaliditetom;

-Fotokopija saobraćajne dozvole osobe sa invaliditetom, odnosno ugovora o lizingu ili overenog kupoprodajnog ugovora;

-Fotokopija rešenja o procentu telesnog oštećenja, odnosno vrsti inavilditeta, izdato od nadležnih institucija;

-Dve fotografije dimenzija 30×35 mm.

Zahtev se podnosi na pisarnici Opštinske uprave Opovo. Parking karta je lični dokument osobe sa invaliditetom, a pravo koje proizilazi iz parking karte ne može koristiti osoba koja nije osoba sa invaliditetom

pročitajte još i

Skupština opštine Opovo: Održana 25. sednica

Skupština opštine Opovo: Održana 25. sednica

Skupština opštine Opovo: Održana 25. sednica OPOVO, 1. februar 2023 Na XXV sednici skupštine opštine Opovo  odbornici su se izjasnili o 2 tačake koje su bile na dnevnom redu i tom prilikom usvojili Predlog Odluke o usvajanju srednjoročnog plana razvoja opštine Opovo...

najnovije

najčitanije