Pančevo: Oglas za Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

12/01/2023

Oglas za Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Pančevo, 12. Januar 2022
Centar Ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem (uputni rok mart 2023. godine) i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije (uputni rok mart 2023. godine).

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa.

Opšti uslovi:

– da je državljanin Republike Srbije;
– da nije osuđivan na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu zatvora ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
– da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
– da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
– da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
– da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

– da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukove studije od značaja za Vojsku Srbije,
– da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
– da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za DSVR i preko portala e-Uprave (aplikacija „Dobrovoljac“) ili na šalterima JP „Pošta Srbije“.

Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, ili u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića br.1, Pančevo, gde mogu podneti i prijavu.

Posle potpisivanja Ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac.
Zakon o vojnoj, radnoj ili materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske u statusu profesionalnog vojnika.

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“,broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/09 i 95/10) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“,broj 7/11),

Ministarstvo odbrane objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srbije;
– da nije osuđivan na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu zatvora ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
– da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
– da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
– da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
– da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
– da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukove studije od značaja za Vojsku Srbije
– da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
– da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:
– fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.

Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:
– ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i
– pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za DSVR i preko portala e-Uprave (aplikacija „Dobrovoljac“) ili na šalterima JP „Pošta Srbije“.

3. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušaoca vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire.

4. Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnoog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom-konzularnom predstavnoštvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje u 2023. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Oblačno i mestimično sa kišom

Oblačno i mestimično sa kišom

SRBIJA, 20. februar 2024 Danas umereno i potpuno oblačno mestimično sa kišom, a samo će tokom prepodneva na severu i zapadu zemlje biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Najviša temperatura od 8 do 14 °C. U narednim...

najnovije

najčitanije