Lokalna samouprava: Najava 22. sednice Skupštine opštine Opovo

22/11/2022

Najava 22. sednice Skupštine opštine Opovo

OPOVO, 22. novembar 2022 – Predsednik skupštine Nenad Josić zakazao je 22. sednicu Skupštine opštine Opovo za 25. novembar. Na dnevnom redu je 10 tačaka:

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Opovo za 2022. godinu (Rebalans III), sa izmenama i dopunama Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Opovo za 2022. godinu;
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana razvoja opštine Opovo 2022-2029;
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Opovo;
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Opovo;
  5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije;
  6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Opovo
  7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Opovo za period 2022-2025 godine;
  8. Razmatranje i donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Opovo;
  9. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu PU „Bambi“ Opovo, godišnjeg Izveštaja o radu direktora PU „Bambi“i Izveštaja o radu timova za radnu 2021/2022 godinu;
  10. Odbornička pitanja.

 

pročitajte još i

najnovije

najčitanije