Projekat “Krug podrške”: Produžetak roka za podnošenje prijava na javni poziv za kupovinu kuća sa okućnicom

November 14, 2022

Produžetak roka za podnošenje prijava na javni poziv za kupovinu kuća sa okućnicom
Opovo
14. novembar, 2022. ­ Na osnovu člana 7. i člana 12. Kriterijuma za kupovinu kuća sa okućnicom i postupku i načinu rada Komisije za kupovinu kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika paketa donatorske pomoći, 06-/22 od 12.09.2022. godine i na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana u opštini Opovo („Opštinski službeni glasnik opštine Opovo, broj 19/12, 2/16, 8/16, 7/17 , 6/18 , 4/21 i 5/21) u okviru projekta   „Krug podrške“ koji sprovode opština Opovo, Centar za socijalni rad Opovo i Udruženje „Siguran život“ a u okviru šireg programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“, koji sporovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS, a finansira Evropska unija kroz IPA 2018 i na osnovu Ugovora o donaciji, ref. UNOPS-SHAI-2022-Grant-004, od 01.04.2022, Komisija za sprovođenje postupka za kupovinu kuća sa okućnicom i rešavanje stambenih potreba korisnika i za sprovođenje postupka izbora korisnika stambene podrške i mera podrške aktivne inkluzije u okviru projekta KRUG PODRŠKE, dana 14.11.2022. g. donela je
Zaključak o produženju roka za podnošenje prijava  na JAVNI POZIV za kupovinu  kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika u okviru projekta  KRUG PODRŠKE br. 06-73/2022 koji je raspisan dana 15.09.2022. godine, za 11 dana, zaključno sa danom 25.11.2022.godine, rok za podnošenje prijava je 25.11.2022. godine (petak) do 15 časova, a zbog nedovoljnog broja prijava na javni poziv.

 

pročitajte još i

najnovije

najčitanije