Skupština opštine Opovo: Usvojen drugi rebalans opštinskog budžeta za 2022. godinu

01/09/2022

Usvojen drugi rebalans opštinskog budžeta za 2022. godinu

OPOVO, 1. septembar 2022 – Na 20. sednici Skupštine opštine Opovo usvojen je drugi rebalans opštinskog budžeta za 2022. godinu. Ovu tačku dnevnog reda obrazložio je predsednik opštine Miloš Markov.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Opovo za 2022. godinu vrši se usklađivanje prihoda primanja, rashoda i izdataka opštinskog budžeta, na višem nivou u odnosu na prethodni plan. Ukupan budžet je projektovan na nivou od 595.289.139 dinara, a povećanje je rezultat uvećanja prihoda iz budžeta u iznosu od 11.262.000 dinara i uvećanja transfernih sredstava u iznosu od 27.346.566 dinara.

Raspoređena preneta neutrošena budžetska sredstva iz 2021. godine ostaju nepromenjena i iznose ukupno 72.453.000 dinara. U okviru prihoda iz budžeta, povećani su prihodi iz kategorije Poreza )porez na zarade, porez na prihode od samostalnih delatnosti, porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige). Planirani sopstveni prihodi Opštinske narodne biblioteke i sredstva Predškolske ustanove – roditeljski dinar, ostaju nepromenjeni, kao i sredstva donacije za projekat „Krug podrške“.

Miloš Markov, predsednik opštine Opovo; Foto/Glas Opova

Na rashodnoj strani izvršeno je preusmeravanje sredstava između aproprijacija u okviru Opštinske uprave, kao i otvaranje aproprijacija za nove projekte i rashode. Povećani su rahodi za usluge JP „Mladost“: za održavanje lokalnih puteva u iznosu od 1.500.000 dinara, za održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 750.000 dinara. Takođe je, pored ranije odobrenih subvencija Javnom preduzeću „Mladost“ u iznosu od 500.000 dinara, opredeljeno dodatnih 3.000.000 dinara.

Pored već planiranih, transferna sredstava obezbeđena su i za sledeće projekte: rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Ribarska u Opovu )20.000.000 dinara), projektno-tehnička dokumentacija za projekat energetske sanacije zgrade Opštinske uprave (1.000.000 dinara), projekat sanacije fudbalskog terena u Sefkerinu (1.196.904 dinara), projekat čišćenja divljih deponija u Opovu i Sakulama (1.500.000 dinara), projektno-tehnička dokumentacija za II fazu izgradnje prečistača otpadnih voda u Opovu (2.000.000), za manifestaciju „Miholjski susreti sela“ (500.000 dinara), kao i transferna sredstva za Opštinsku narodnu biblioteku, za nabavku knjiga (115.000 dinara) i sprovođenje javnih radova (1.034.662 dinara).

Tekuća budžetska rezerva za 2022. godinu ostaje na istom nivou u iznosu od 13.500.000 dinara. Sredstva planirana za funkcionisanje mesnih zajednica raspoređuju se na sledeći način: MZ Opovo 3.688.400 dinara, MZ Sefkerin 3.076.000 dinara, MZ Sakule 2.981.000 dinara i MZ Baranda 2.745.100 dinara.

Skupština je imenovala članove Školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Opovo. Predstavnici lokalne samouprave: Magdalena Arnold Đerić, Saša Komarov i Ljubinka Stankov. Predstavnici roditelja: Ivan Komarčević, Marina Todorović i Jelena Stankov. Predstavnici zaposlenih: Vesna Legetić, Jasmina Latovljev i Tanja Drinčić.

Nenad Josić i Dragan Ugrinov; Foto/Glas Opova

Takođe, usvojen je Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta. Zadatak Komisije je da vodi postupak i donosi rešenja po zahtevima za vraćanje zemljišta koji su podneti u smislu odredaba Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda.

Predsednik komisije je Dragana Krstanović, sudija Osnovnog suda u Pančevu, a zamenik predsednika Marijana Mravik, sudija Osnovnog suda u Pančevu. Članovi Komisije su Eleonora Stambolija, diplomirani inženjer geodezije, Dragana Antić, dipl. inž. poljoprivrede, Saša Jovičin, odbornik Skupštine opštine Opovo i Mirjana Lazin, odbornik Skupštine opštine Opovo. Zamenici članova su: Aleksandra Glišin, diplomirani inženjer geodezije, Ivan Petrov, dipl. inž. poljoprivrede, Žika Nestorović, odbornik Skupštine opštine Opovo i Aleksandar Mirkov, odbornik Skupštine opštine Opovo.

Odbornici su usvojili i sve ostale tačke dnevnog reda: Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Opovo za period januar – juni 2022. godine; Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o Opštinskoj upravi opštine Opovo; Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o matičnim područjima opštine Opovo; Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana u opštini Opovo; Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o organizovanju mrtvozorske službe na teritoriji opštine Opovo; Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju mrtvozornika na teritoriji opštine Opovo; Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo o kreditnom zaduženju;  Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za 2022. godinu; Razmatranje predloga i donošenje Zaključka o usvajanju finansijskog Izveštaja o poslovanju JP“Mladost“ Opovo za poslovnu 2021. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja; Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje opštine Opovo za 2021. godinu.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije