Lokalna samouprava: U četvrtak 20. sednica Skupštine opštine Opovo

29/08/2022

U četvrtak 20. sednica Skupštine opštine Opovo

OPOVO, 29. avgust 2022 – Predsednik Skupštine opštine Opovo Nenad Josić zakazao je 20. sednicu lokalnog parlamenta za 1. septembar.

Na dnevnom redu je 14 tačaka među kojima izdvajamo drugi rebalans opštinskog budžeta.

Dnevni red:

1. Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Opovo za 2022. godinu ( Rebalans II ) sa izmenama i dopunama Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Opovo;

2.  Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Opovo za period januar – juni 2022. godine;

3. Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o Opštinskoj upravi opštine Opovo;

4. Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o matičnim područjima opštine Opovo;

5. Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana u opštini Opovo;

6. Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o organizovanju mrtvozorske službe na teritoriji opštine Opovo;

7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju mrtvozornika na teritoriji opštine Opovo;

8. Razmatranje nacrta i usvajanje predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja za vraćanje zemljišta;

9. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ ”Dositej Obradović” Opovo

10. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo o kreditnom zaduženju;

11. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za 2022. godinu;

12. Razmatranje predloga i donošenje Zaključka o usvajanju finansijskog Izveštaja o poslovanju JP“Mladost“ Opovo za poslovnu 2021. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja

13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje opštine Opovo za 2021. godinu;

14. Odbornička pitanja.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije